Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017)

Ngày đăng 20/10/2017 | 18:00 PM  | View count: 411
Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017)

Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017)

Ngày đăng 03/11/2017 | 10:29 PM  | View count: 229
Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017)

Lịch công tác tuần 44 (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 04/11/2017)

Ngày đăng 03/11/2017 | 10:26 PM  | View count: 143
Lịch công tác tuần 44 (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 04/11/2017)

tuan45.pdf

Ngày đăng  | View count: 3

tuan44.pdf

Ngày đăng  | View count: 6

Đống Đa phát động ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” năm 2017

Ngày đăng 23/10/2017 | 05:30 PM  | View count: 647
Chiều ngày 19/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” năm 2017 nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 19/10 đến ngày 18/11).

tuan43.pdf

Ngày đăng  | View count: 22

Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017)

Ngày đăng 13/10/2017 | 10:13 PM  | View count: 442
Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017)

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND quận Đống Đa năm 2017

Ngày đăng 06/10/2017 | 11:45 PM  | View count: 185
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND quận Đống Đa năm 2017

Lịch tiếp công dân tháng 10/2017

Ngày đăng 06/10/2017 | 11:23 PM  | View count: 322
Lịch tiếp công dân tháng 10/2017

LichtiepcongdanUB102017.pdf

Ngày đăng  | View count: 25

Lichtiepcongdan2017.pdf

Ngày đăng  | View count: 29

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng  | View count: 9

Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 04/9/2017 đến ngày 09/9/2017)

Ngày đăng 01/09/2017 | 10:02 PM  | View count: 78
Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 04/9/2017 đến ngày 09/9/2017)

Lichtuan36.jpg

Ngày đăng  | View count: 35

Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 02/9/2017)

Ngày đăng 25/08/2017 | 09:54 PM  | View count: 63
Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 02/9/2017)

Lichtuan35.jpg

Ngày đăng  | View count: 21

tuan42.pdf

Ngày đăng  | View count: 29

Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017)

Ngày đăng 08/09/2017 | 10:04 PM  | View count: 74
Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017)

Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)

Ngày đăng 06/10/2017 | 10:11 PM  | View count: 165
Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)