Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần số 03 (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018)

Ngày đăng 12/01/2018 | 18:00 PM  | View count: 110
Lịch công tác tuần số 03 (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018)

Tuan4.pdf

Ngày đăng  | View count: 0

Lịch công tác tuần số 04 (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)

Ngày đăng 20/01/2018 | 10:00 AM  | View count: 18
Lịch công tác tuần số 04 (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)

Năm 2017: Quận Đống Đa kết nạp được 362 đảng viên mới

Ngày đăng 20/01/2018 | 09:00 AM  | View count: 79
Ngày 19/1, Quận Ủy Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

19012017TKXD Dang3.jpg

Ngày đăng  | View count: 20

19012017TKXD Dang2.jpg

Ngày đăng  | View count: 21

19012017TKXD Dang1.jpg

Ngày đăng  | View count: 21

19012017TKXD Dang.jpg

Ngày đăng  | View count: 21

Đống Đa tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2018

Ngày đăng 10/01/2018 | 06:30 PM  | View count: 145
Ngày 10/01/2018, Quận Đống Đa tổ chức tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2018.

Tổng kết công tác Hội Người cao tuổi và phong trào thi đua năm 2017 Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Ngày đăng 19/01/2018 | 08:00 AM  | View count: 34
Chiều ngày 16/01/2018, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội Người cao tuổi và phong trào thi đua năm 2017 - Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

16012017TKNCT3.jpg

Ngày đăng  | View count: 10

16012017TKNCT2.jpg

Ngày đăng  | View count: 10

Tổng kết công tác Đoàn- Hội và phong trào TTN quận năm 2017- Triển khai nhiệm vụ năm 2018 quận Đống Đa

Ngày đăng 19/01/2018 | 01:00 PM  | View count: 62
Ngày 18/01/2018, Quận Đống Đa tổ chức tổng kết công tác Đoàn- Hội và phong trào TTN quận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

2018011805_1516229748286_2.doc

Ngày đăng  | View count: 1

2018011805_1516229748347_3.doc

Ngày đăng  | View count: 7

2018011805_1516229746928_1.doc

Ngày đăng  | View count: 0

2018011804_1516225186027_1.doc

Ngày đăng  | View count: 0

2018011804_1516224769900_1.doc

Ngày đăng  | View count: 0

2018011804_1516224769968_2.doc

Ngày đăng  | View count: 0

2018011804_1516224668688_1.doc

Ngày đăng  | View count: 0