BCH quân sự

Ban Chỉ huy Quân sự Quận
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 8475

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

23 Ngõ Giếng- phố Đông Các- Ô Chợ Dừa

 Lê Thanh Tùng  Chỉ huy trưởng 38 518 851
 Tạ Trọng Lượng  Chính trị viên 38 518 775
 Trần Văn Phan  Phó CHT- TMT 35 114 364
 Nguyễn Trung Tú  Phó Chỉ huy trưởng động viên 35 117 196
 Phan Khắc Uy

 Chính trị viên phó kiêm

Chủ nhiệm chính trị

2 949 263
 Trực ban tác chiến  

38 512 384

069 587 325