Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)

Ngày đăng 01/12/2017 | 18:30 PM  | View count: 10
Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)

Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)

Ngày đăng 08/12/2017 | 07:00 PM  | View count: 13
Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)

Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017)

Ngày đăng 24/11/2017 | 06:30 PM  | View count: 166
Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017)

tuan50.pdf

Ngày đăng  | View count: 0

tuan49.pdf

Ngày đăng  | View count: 1

Đống Đa quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Ngày đăng 06/12/2017 | 07:21 AM  | View count: 34
Ngày 5/12, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

20171212071641.doc

Ngày đăng  | View count: 0

20171212071640.doc

Ngày đăng  | View count: 0

20171212055843.doc

Ngày đăng  | View count: 1

20171212055159.doc

Ngày đăng  | View count: 2

20171212055002.doc

Ngày đăng  | View count: 0

20171212054527.doc

Ngày đăng  | View count: 1

20171212053828.doc

Ngày đăng  | View count: 0

20171212052941.doc

Ngày đăng  | View count: 0

20171212052511.doc

Ngày đăng  | View count: 0

20171212052330.doc

Ngày đăng  | View count: 0

20171212051642.doc

Ngày đăng  | View count: 0

20171212045858.doc

Ngày đăng  | View count: 0

20171212044420.doc

Ngày đăng  | View count: 0

20171212043244.doc

Ngày đăng  | View count: 0