các đơn vị nội chính phối quản

Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 11809
Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Bảo hiểm xã hội

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 12865
Bảo hiểm xã hội

Chi cục thi hành án dân sự

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 6653
Chi cục thi hành án dân sự

Chi cục Thống kê

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10003
Chi cục Thống kê

Chi cục Thuế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 14936
Chi cục thuế

Công an Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 16154
Công an Quận

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 6208
Xí nghiệp Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa

Công ty Điện lực Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 15059
Công ty Điện lực Đống Đa

Kho bạc nhà nước

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 12516
Kho bạc nhà nước

Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 6376
Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Đống Đa

Phòng CS PCCC Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8726
PHÒNG CSPCCC ĐỐNG ĐA  Chu Văn Vàng  Trưởng phòng ...

Tòa án nhân dân

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 13332
Tòa án nhân dân

Trạm Thú y

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 11059
Trạm Thú y

Trung tâm Y tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10905
Trung tâm Y tế

Viện Kiểm sát nhân dân

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 6229
Viện kiểm sát nhân dân

Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8666
Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 11164
Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Xí nghiệp Thoát nước số 4

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 2855
Xí nghiệp Thoát nước số 4

Đội Quản lý thị trường số 4

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 21872
Đội Quản lý thị trường số 4

Đội Thanh tra Xây dựng

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10712
Đội Thanh tra Xây dựng