các đơn vị nội chính phối quản

Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8470
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ 23 Ngõ Giếng- phố Đông Các- Ô Chợ Dừa ...

Bảo hiểm xã hội

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8438
BẢO HIỂM XÃ HỘI 106 Tô Hiến Thành ...

Chi cục thi hành án dân sự Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 4447
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN 184 Khâm Thiên ...

Chi cục Thống kê

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8309
CHI CỤC THỐNG KÊ 301 Tôn Đức Thắng ...

Chi cục Thuế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9039
CHI CỤC THUẾ 312B Tôn Đức Thắng  Nguyễn Văn...

Công an Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9555
CÔNG AN QUẬN 382 Khâm Thiên ...

Công ty Điện lực Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9006
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA 274 Tôn Đức Thắng ...

Kho bạc nhà nước

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8748
KHO BẠC NHÀ NƯỚC Số 2 ngõ 2 phố Tây Sơn ...

Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 5463
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Tầng 1 N2C Trung Hòa- Nhân Chính ...

Phòng CS PCCC Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7998
PHÒNG CSPCCC ĐỐNG ĐA  Chu Văn Vàng  Trưởng phòng ...

Thanh tra Xây dựng

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8314
THANH TRA XÂY DỰNG 40 Đê La Thành ...

Tòa án nhân dân

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9001
TÒA ÁN NHÂN DÂN 89 Tây Sơn ...

Trạm Thú y

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9235
TRẠM THÚ Y 117 Giảng Võ  Đỗ Thị...

Trung tâm Y tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8241
TRUNG TÂM Y TẾ 107 Tôn Đức Thắng ...

Viện Kiểm sát nhân dân

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 4526
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 280 Tây Sơn ...

Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 5526
XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH QUẬN 01 Quốc Tử Giám ...

Xí nghiệp Môi trường đô thị số 4

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 4377
XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SỐ 4 56 ngõ 212 Đường Đê La Thành ...

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9269
XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ 252 Tôn Đức Thắng ...

Xí nghiệp Thoát nước số 4

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 1303
XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 4 01 Ngõ 11 Lương Định Của ...

Đội Quản lý thị trường số 4

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 18607
ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4 257 Tôn Đức Thắng ...