các đơn vị nội chính phối quản

Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 13966
Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Bảo hiểm xã hội

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 17274
Bảo hiểm xã hội

Chi cục thi hành án dân sự

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8179
Chi cục thi hành án dân sự

Chi cục Thống kê

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10847
Chi cục Thống kê

Chi cục Thuế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 22755
Chi cục thuế

Công an Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 21603
Công an Quận

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7534
Xí nghiệp Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa

Công ty Điện lực Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 19425
Công ty Điện lực Đống Đa

Kho bạc nhà nước

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 15249
Kho bạc nhà nước

Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7427
Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Đống Đa

Phòng CS PCCC Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8986
PHÒNG CSPCCC ĐỐNG ĐA  Chu Văn Vàng  Trưởng phòng ...

Tòa án nhân dân

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 16977
Tòa án nhân dân

Trạm Thú y

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 12222
Trạm Thú y

Trung tâm Y tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 12659
Trung tâm Y tế

Viện Kiểm sát nhân dân

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7641
Viện kiểm sát nhân dân

Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 12011
Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 12600
Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Xí nghiệp Thoát nước số 4

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 3768
Xí nghiệp Thoát nước số 4

Đội Quản lý thị trường số 4

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 25737
Đội Quản lý thị trường số 4

Đội Thanh tra Xây dựng

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 12190
Đội Thanh tra Xây dựng