các đơn vị nội chính phối quản

Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 13467
Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Bảo hiểm xã hội

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 15900
Bảo hiểm xã hội

Chi cục thi hành án dân sự

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7845
Chi cục thi hành án dân sự

Chi cục Thống kê

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10605
Chi cục Thống kê

Chi cục Thuế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 20287
Chi cục thuế

Công an Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 20036
Công an Quận

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7243
Xí nghiệp Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa

Công ty Điện lực Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 18322
Công ty Điện lực Đống Đa

Kho bạc nhà nước

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 14594
Kho bạc nhà nước

Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7083
Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Đống Đa

Phòng CS PCCC Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8910
PHÒNG CSPCCC ĐỐNG ĐA  Chu Văn Vàng  Trưởng phòng ...

Tòa án nhân dân

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 15994
Tòa án nhân dân

Trạm Thú y

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 12009
Trạm Thú y

Trung tâm Y tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 12261
Trung tâm Y tế

Viện Kiểm sát nhân dân

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7320
Viện kiểm sát nhân dân

Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 11277
Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 12304
Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Xí nghiệp Thoát nước số 4

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 3671
Xí nghiệp Thoát nước số 4

Đội Quản lý thị trường số 4

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 24989
Đội Quản lý thị trường số 4

Đội Thanh tra Xây dựng

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 11800
Đội Thanh tra Xây dựng