các đơn vị trực thuộc

Ban Quản lý chợ

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10252
Ban Quản lý Chợ

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 21126
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Công viên Văn hóa Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7142
CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐỐNG ĐA Số 4 Đặng Tiến Đông Email :...

Trung tâm DS- KHHGĐ

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10421
TRUNG TÂM DS - KHHGĐ 5 Thái Hà Email : ttdskhhgd_dongda@hanoi.gov.vn ...

Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10462
Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

Trung tâm Văn hóa TTTT

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 2104
Trung tâm Văn hóa TTTT