các đơn vị trực thuộc

Ban Bồi thường GPMB

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 4103
BAN BỒI THƯỜNG GPMB 256 Tôn Đức Thắng Email : bbtgpmb_dongda@hanoi.gov.vn ...

Ban Quản lý chợ

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9017
BAN QUẢN LÝ CHỢ 46 Nguyễn Trãi Email : bqlc_dongda@hanoi.gov.vn ...

Ban Quản lý dự án

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 16064
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 277 Tôn Đức Thắng Email : bqlda_dongda@hanoi.gov.vn...

Công viên Văn hóa Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 4439
CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐỐNG ĐA Số 4 Đặng Tiến Đông Email :...

Trung tâm Bơi lội và Thể thao Thái Hà

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 12609
TRUNG TÂM BƠI LỘI VÀ THỂ THAO THÁI HÀ 5 Thái Hà ...

Trung tâm Dạy nghề

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9482
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ 6 Phạm Ngọc Thạch Email : ttdn_dongda@hanoi.gov.vn ...

Trung tâm DS- KHHGĐ

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9401
TRUNG TÂM DS - KHHGĐ 5 Thái Hà Email : ttdskhhgd_dongda@hanoi.gov.vn ...

Trung tâm Thể dục thể thao

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 154
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 75 Đặng Văn Ngữ Email : tttdtt_dongda@hanoi.gov.vn ...

Trung tâm Văn hóa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9531
TRUNG TÂM VĂN HÓA 16 Hồ Đắc Di Email : ttvh_dongda@hanoi.gov.vn ...