các đơn vị trực thuộc

Ban Quản lý chợ

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10781
Ban Quản lý Chợ

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 24120
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Công viên Văn hóa Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8568
CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐỐNG ĐA Số 4 Đặng Tiến Đông Email :...

Trung tâm DS- KHHGĐ

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10694
Trung tâm DS- KHHGĐ

Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10732
Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

Trung tâm Văn hóa TTTT

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 2565
Trung tâm Văn hóa TTTT