các phòng ban chuyên môn

Tổng vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường chào mừng bầu cử

Ngày đăng 21/05/2016 | 05:14 PM  | View count: 142
Sáng nay 21/5, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội- Chi nhánh Đống Đa đã tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường chào mừng ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV...

Phòng Giáo dục Đào tạo

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7884
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 5 Hoàng Tích Trí Email :...

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7999
PHÒNG KINH TẾ 279 Tôn Đức Thắng Email : pkt_dongda@hanoi.gov.vn ...

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 5357
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI 48 Thổ Quan Email :...

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8095
PHÒNG NỘI VỤ 279 Tôn Đức Thắng Email : pnv_dongda@hanoi.gov.vn ...

Phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9094
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 279 Tôn Đức Thắng Email :...

Phòng Tài chính Kế hoạch

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7750
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH 328 Khâm Thiên Email :...

Phòng Tài nguyên Môi trường

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 5280
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 279 Tôn Đức Thắng Email :...

Phòng Tư pháp

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 2616677
PHÒNG TƯ PHÁP 301 Tôn Đức Thắng Email : ptp_dongda@hanoi.gov.vn ...

Phòng Văn hóa Thông tin

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 4304
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN 101 Nguyễn Lương Bằng Email :...

Phòng Y tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9069
PHÒNG Y TẾ 82 Nguyễn Khuyến Email : pyt_dongda@hanoi.gov.vn ...

Thanh tra Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9037
THANH TRA QUẬN 256 Tôn Đức Thắng Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn ...

Văn phòng HĐND& UBND

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7856
VĂN PHÒNG HĐND& UBND 279 Tôn Đức Thắng Email :...