Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng)
Loại thủ tục Bảo trợ xã hội
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện

- Đối với cá nhân, tổ chức: Căn cứ vào thông tin về các tài sản được cơ quan hành chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và nhu cầu của mình; tổ chức, cá nhân làm đơn xin đăng ký mua tài sản gửi cơ quan hành chính.

- Đối với cơ quan hành chính:

+ Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập hội đồng định giá, phải thực hiện việc định giá tài sản.

+ Sau khi đã định giá tài sản có quyết định tịch thu, cơ quan hành chính tổ chức tiếp nhận và thông báo công khai các loại hàng hoá được bán đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Hết thời hạn thông báo công khai các loại hàng hoá bán đấu giá, cơ quan hành chính tổ chức nhận và tổng hợp các hồ sơ đơn xin mua của tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản để thông báo cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu và thực hiện đấu giá theo quy định của Nhà nước.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Hồ sơ về các tài sản tịch thu do các ngành thực hiện bàn giao sang cơ quan hành chính thực hiện đấu giá.

+ Hồ sơ tham gia đấu giá:

* Đơn đăng ký tham gia mua hàng đấu giá.

* Chứng minh nhân dân của người tham gia đấu giá (kèm bản photo).

+ Nộp bản photo công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký mặt hàng xin mua.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 15 ngày
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Hợp đồng bán đấu giá tài sản nhà nước và biên bản thanh lý hợp đồng bán đấu giá tài sản nhà nước theo quy định.
Lệ phí 20 nghìn
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Nghị định 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước.

- Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ thay thế Nghị định 134/2003/NĐ-CP.

- Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

- Thông tư 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 về hướng dẫn xác định giá khởi điểm, quản lý và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

- Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá.

- Thông tư 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước do vi phạm.