Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu.
Loại thủ tục Công thương
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế
Trình tự thực hiện

- Đối với tổ chức, cá nhân: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để làm thủ tục;

- Đối với cơ quan quản lý: kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn, tiến hành thẩm định và trả kết quả theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo mẫu);

- Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh mua bán rượu; Giấy chứng nhận mã số thuế (khi nộp hồ sơ, thương nhân phải xuất trình bản chính của hợp đồng để đối chiếu);

- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu;

- Bản phô tô “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Sở Y tế hoặc Trung tâm Y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu sản xuất trong nước mà thương nhân kinh doanh;

- Bản phô tô “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu nhập khẩu mà thương nhân kinh doanh;

- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm:

+ Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;

+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

- Các tài liệu liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy:

+ Đối với thương nhân bán lẻ nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, nằm trong các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh tổng hợp có tổng diện tích các gian hàng từ 300m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1000m3 trở lên);

Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của chợ kiên cố, bán kiên cố, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó;

Bản sao hợp lệ “ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” của chợ kiên cố, bán kiên cố.

+ Thương nhân có tổng diện tích kinh doanh từ 300m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1.000m3 trở lên.

Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của thương nhân;

Bản sao hợp lệ “ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” của thương nhân.

+ Đối với tất cả các cơ sở kinh doanh bán lẻ khác mà thương nhân là doanh nghiệp phải có:

Quy định, nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy;

Quyết định thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy;

Phương án phòng cháy chữa cháy;

Bảng kê các trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy;

Bản sao hợp lệ “Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy” do Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an cấp tỉnh, thành phố chứng nhận; thời gian lập biên bản trong vòng 01 năm kể từ lúc nộp hồ sơ xin cấp phép ( Điều 10 Nghị định 35).

+ Đối với thương nhân là hộ kinh doanh cá thể: Làm bản tự cam kết bảo đảm thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy.

- Tài liệu về tài nguyên môi trường:

Đối với doanh nghiệp: Bản cam kết tài nguyên môi trường có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Đối với hộ kinh doanh: Bản tự cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu).

* Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

Thời hạn giải quyết 7-10 ngày
Đối tượng thực hiện

 Cá nhân, tổ chức.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép.

Lệ phí 50-300 nghìn
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu;

- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 40/2008/NĐ-CP;

- Thông tư 72/1996/TTLB-BTC-BTM ngày 08 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài chính - Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý thẩm định lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại.