Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
Loại thủ tục Giáo dục và đào tạo
Cơ quan thực hiện Cấp Quận
Trình tự thực hiện

- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa UBND quận, huyện;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để quả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn. 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND quận Đống Đa:

Địa chỉ: Số 301 phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

Thành phần số lượng hồ sơ

- Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ;

- Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ;

- Dự thảo Quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ;

* Số lượng hồ sơ : 01 bộ

Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 05/VBHN-BGD&ĐT ngày 13/2/2014của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường mầm non

- Thông tư số 13/2015/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục