Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke
Loại thủ tục Văn hóa thông tin
Cơ quan thực hiện Cấp Quận
Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Văn hóa và Thông tin (0,5 ngày)

- Thụ lý tại phòng Văn hóa và Thông tin ( 4,5 ngày làm việc). Cụ thể:

+ Công việc 1: Cán bộ phụ trách Báo cáo lãnh đạo phòng. Nghiên cứu hồ sơ

+ Công việc 2: Cán bộ xuống thực tế thẩm định những điều kiện theo quy định

+ Công việc 3:  Trình Lãnh đạo phòng ký hồ sơ trình để trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký.

- Trình hồ sơ hợp lệ Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy phép ( 01 ngày )

- Phòng VH&TT chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa, trả cho công dân, tổ chức (01 ngày).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp huyện 

Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh karaoke (theo mẫu)

- Giấy phép kinh doanh Karaoke (Bản chính).

- Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm hợp pháp (trong trường hợp chuyển địa điểm đến địa điểm mới trong quy hoạch Karaoke của địa phương được Thành phố phê duyệt.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ)
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép
Lệ phí Theo quy định tại Thông tư số 156/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường: - Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 6.000.000 VNĐ/giấy; - Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 12.000.000 VNĐ/giấy.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Phù hợp với quy hoạch Karaoke của địa phương,

- Không đổi tên chủ hộ kinh doanh.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định 103/2009/ NĐ - CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 04/2009/TT- BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành thông tư quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT;

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ, quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 54/2006/TT-BVHTTDL về hướng dẫn quy hoạch nhà hàng Karaoke, vũ trường;

- Thông tư số 156/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

- Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 1225/QĐ-SVHTT&DL ngày 18/12/2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc phê duyệt đề án điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch nhà hàng Karaoke, vũ trường trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2012-2020.