Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Loại thủ tục Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cấp Quận
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân.  Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhận Hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho tổ chức, cá nhân và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định. 

- Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT, cụ thể như sau: 

+ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển phòng Văn hóa và Thông tin để thẩm định: 01 ngày làm việc. 

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng được yêu cầu, Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế: 07 ngày làm việc. 

+ Căn cứ trên kết quả thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế, phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho tổ chức, cá nhân. Tham mưu UBND quận ký giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động: 01 ngày làm việc. 

+ Chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động: 01 ngày làm việc.  Trường hợp từ chối, phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm tham mưu cho UBND quận trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân biết.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân quận hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính.
Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận; 

- Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân; 

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Lệ phí Theo quy định của Bộ Tài chính.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 

b) Chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200m trở lên; 

c) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm: 

- Tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh; 

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet, thêm thông tin quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND; 

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy cập Internet công cộng của doanh nghiệp, thêm thông tin quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND; 

- Kích thước, chữ viết và cách đặt biển cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải tuân thủ quy định tại Luật Quảng cáo, các thông tin ghi trên biển hiệu phải rõ ràng và được cập nhật; 

d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đảm bảo tối thiểu 50m2 tại các phường. 

đ) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy; 

e) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an; 

g) Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Cơ sở pháp lý

- Luật Viễn thông năm 2009; 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

- Thông tư 23/3013/TT-BTTTT nagỳ 24/12/2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 

- Quyết định 73/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định 4697/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.