Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch
Loại thủ tục Hộ tịch
Cơ quan thực hiện UBND phường
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người có yêu cầu cấp bản sao từ sổ hộ tịch điền thông tin vào Phiếu cung cấp thông tin (theo hướng dẫn của cán Bộ Tư pháp – Hộ tịch) hoặc tự viết, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính”.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định thì viết phiếu hẹn trả kết quả cho công dân.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu , không hợp lệ cần bổ sung thì cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm viết giấy hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới bộ phận chuyên môn giải quyết theo quy định.

Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, bộ phận chuyên môn kiểm tra, giải quyết, chuyển kết quả theo đúng thời gian quy định.

+ Trường hợp cần xác minh hoặc cần bổ sung hồ sơ, bộ phận chuyên môn có thông tin tới bộ phận một cửa để kịp thời thông báo hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả (so với giấy hẹn – nếu cần) cho công dân biết.

Bước 5: Sau khi nhận kết quả từ bộ phận chuyên môn, bộ phận 1 cửa vào sổ và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện

Cách 1: Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa – UBND cấp xã.

Cách 2: Trường hợp người có yêu cầu không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

Chú ý:

+ Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

+ Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ để chứng minh mối quan hệ (như Giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận kết hôn).

Cách 3: Gửi yêu cầu đề nghị + hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

Chú ý: Các giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực theo quy định pháp luật.
Thành phần số lượng hồ sơ

Giấy tờ phải nộp

1. Phiếu cung cấp thông tin (trường hợp không có bản sao).

2. Bản photo giấy tờ cần sao (nếu có).

3. Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác) hoặc giấy tờ thay thế giấy ủy quyền như Giấy khai sinh, đăng ký kết hôn … (trường hợp ủy quyền cho ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, chồng, con).

Giấy tờ phải xuất trình:

1. CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác (của người yêu cầu cấp bản sao hoặc người được ủy quyền).
Thời hạn giải quyết Không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện - Công dân đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
  • Bản sao giấy tờ hộ tịch (Số lượng theo yêu cầu của công dân).
  • Trường hợp không tìm thấy sổ hoặc sổ không có thông tin về người đề nghị cấp sao thì cơ quan quản lý sổ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lệ phí 3.000 đồng/1 bản sao
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Sổ hộ tịch hiện đang được lưu trữ và có ghi thông tin về người đề nghị cấp sao
Cơ sở pháp lý
  1. Nghị định 158/2005/NĐ – CP. ngày 25/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
  2. Nghị định số 06/2012/NĐ - CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.
  3. Nghị định 79/2007/NĐ – CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký.
  4. Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ – CP.
  5. Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 06/02/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 158/2005/NĐ-CP.
  6. Thông tư 08a/2010/TT – BTP ngày 25/3/201 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ , sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
  7. Quyết định số 12/2009/QĐ – UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Hà Nội