Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
Loại thủ tục Giáo dục và đào tạo
Cơ quan thực hiện Cấp Quận
Trình tự thực hiện

- Tổ chức và cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND Huyện;

- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ từ UBND huyện, thụ lý giải quyết và trả kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND quận Đống Đa:

Địa chỉ: Số 301 phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.
Thành phần số lượng hồ sơ

- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ;

- Tờ trình về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường, nhà trẻ;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện (nếu có);
Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Quyết định số  05/VBHN-BGD&ĐT ngày 13/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non.

- Thông tư số 13/2015/TT- BGD&ĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục