Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi
Loại thủ tục Hộ tịch
Cơ quan thực hiện UBND phường
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký cải chính hộ tịch điền thông tin vào tờ khai (theo mẫu), chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính” - UBND cấp xã.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định thì viết phiếu hẹn trả kết quả cho công dân.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, không hợp lệ cần bổ sung thì cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm viết giấy hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới bộ phận chuyên môn xử lý theo quy định.

Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, bộ phận chuyên môn kiểm tra, giải quyết và chuyển kết quả theo đúng thời gian quy định.

+ Trường hợp cần xác minh hoặc cần bổ sung hồ sơ, bộ phận chuyên môn có thông tin kịp thời tới bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả (so với giấy hẹn - có cần) cho công dân biết.

Bước 5: Sau khi nhận kết quả từ bộ phận chuyên môn, bộ phận 1 cửa vào sổ và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện

Cách 1: Người có yêu cầu cải chính nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa - UBND cấp xã.

Cách 2: Trường hợp người có yêu cầu không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay.

Chú ý:

+ Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

+ Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị,em ruột của người được ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ.

Cách 3: Người có yêu cầu gửi hồ sơ qua  hệ thống bưu chính.

Chú ý: Các giấy tờ trong hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính phải là bản sao có chứng thực theo đúng quy định pháp luật.
Thành phần số lượng hồ sơ

Giấy tờ phải nộp:

  1. Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh (theo mẫu).
  2. Bản chính Giấy khai sinh của người cần cải chính (để thực hiện ghi chú nội dung sau khi cải chính).
  3. Bản photo Sổ hộ khẩu của người yêu cầu.
  4. Bản photo các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc cải chính hộ tịch (nếu có).
  5. Bản chính Giấy ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ (Nếu ủy quyền cho người khác làm thay).

Hoặc: Giấy khai sinh/Giấy đăng ký kết hôn/Giấy tờ chứng minh mối quan hệ đối với trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị,em ruột (bản photo kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực).

Giấy tờ phải xuất trình :

  1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký.
Sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước) để xác định thẩm quyền đăng ký
Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện

- Người có yêu cầu cải chính là công dân Việt Nam dưới 14 tuổi hiện đang cư trú trong nước.

- Công dân Việt Nam đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài sau đó về nước cư trú và dưới 14 tuổi.

Chú ý: Người nước ngoài hoặc người không quốc tịch dưới 14 tuổi cư trú ổn định lâu dài tại Việt nam mà đã đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã theo quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (bản chính).

- Giấy khai sinh và và Sổ đăng ký khai sinh đã ghi chú nội dung cải chính.

- Trường hợp từ chối thực hiện, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
  1. Việc cải chính hộ tịch được thực hiện đối với những nội dung đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh nhưng có sai sót trong khi đăng ký.
  2. Việc cải chính hộ tịch của người chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
  3. Việc cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh, đặc biệt là cải chính ngày, tháng, năm sinh chỉ được giải quyết đối với những trường hợp có đủ cơ sở để xác định rằng khi đăng ký khai sinh có sự sai sót do ghi chép của cán Bộ Tư pháp hộ tịch hoặc do đương sự khai báo nhầm lẫn.
Không giải quyết đối với những yêu cầu cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh do đương sự cố tình sửa chữa sai sự thật đã đăng ký trước đây để hợp pháp hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân hiện tại.
Cơ sở pháp lý

1. Bộ luật Dân sự 2005.

2. Nghị định 158/2005/NĐ – CP. ngày 25/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

3. Nghị định số 06/2012/NĐ _ CP ngày 02/02/2012 của Chính phủy sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

4. Thông tư 01/2008/TT – BTP ngày 06/02/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 158/2005/NĐ – CP.

5.Thông tư 08a/2010/TT – BTP ngày 25/3/201 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ,biểu mẫu hộ tịch.

6.Thông tư 05/2012/TT – BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT – BTP ngày 25/3/201 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ,biểu mẫu hộ tịch.

7. Quyết định số 12/2009/QĐ – UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Hà Nội.