Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
181 Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu. Phòng Kinh tế Công thương
182 Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Phòng Kinh tế Công thương
183 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Kinh tế Đăng kí kinh doanh
184 Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, BHYT người nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
185 Cấp giấy phép đào vỉa hè, ngõ Phòng Quản lý đô thị Quản lý đô thị
186 Cấp giấy phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè. Phòng Quản lý đô thị Quản lý đô thị
187 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh. Phòng Kinh tế Công thương
188 Cấp giấy phép sử dụng tạm vỉa hè ngoài mục đích giao thông Phòng Quản lý đô thị Quản lý đô thị
189 Cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND phường Lao động thương binh và xã hội
190 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND phường Hộ tịch
191 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND phường Hộ tịch
192 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài UBND phường Hộ tịch
193 Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực cấp phép xây dựng
194 Cấp GPXD cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực cấp phép xây dựng
195 Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hoả táng UBND phường Lao động thương binh và xã hội
196 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm UBND phường Nông nghiệp
197 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị hư hỏng) Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
198 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị mất) Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
199 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Kinh tế Đăng kí kinh doanh
200 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã