Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
461 Xác nhận tờ khai đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi UBND phường Lao động thương binh và xã hội
462 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường
463 Xét công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo vệ chăm sóc trẻ em
464 Xử lí đơn UBND phường