Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
81 Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS ( Đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác đến) Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
82 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
83 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
84 Cấp phép hoạt động trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
85 Quy trình đánh giá “Học tập cộng đồng”cấp xã Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
86 Công nhận phổ cập giáo dục MN 5 tuổi với cơ sở Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
87 Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
88 Cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp THCS Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
89 Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
90 Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
91 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
92 Giải thể trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
93 Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp THCS cao nhất) Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
94 Chuyển đổi chủ nhà trẻ, mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
95 Công nhận Hiệu trưởng trường mầm non tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
96 Chuyển đổi địa điểm của trường Mầm non tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
97 Cho phép trường trường học cơ sở hoạt động trở lại Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
98 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường THCS Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
99 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
100 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận Giáo dục và đào tạo