Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND phường Hộ tịch
2 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài UBND phường Hộ tịch
3 Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
4 Cấp GPXD cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
5 Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hoả táng UBND phường Lao động thương binh và xã hội
6 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm UBND phường Nông nghiệp
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị hư hỏng) Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị mất) Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Kinh tế Đăng kí kinh doanh
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký HTX (khi bị hư hỏng) Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
13 Cấp lại giấy phép xây dựng Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
14 Cấp lại phiếu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế người nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
15 Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
16 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. Phòng Kinh tế Công thương
17 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang UBND phường Lĩnh vực địa chính - Đô thị
18 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng. UBND phường Lĩnh vực địa chính - Đô thị
19 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX. Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
20 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp xã UBND phường Văn hóa