Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là: Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng... Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
2 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng UBND phường Lao động thương binh và xã hội
3 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
4 Giải quyết đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm bảo trợ xã hội (trẻ em mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS) UBND phường Lao động thương binh và xã hội
5 Giải quyết khiếu nại lần đầu UBND phường Thanh tra
6 Giải quyết khiếu nại lần đầu Thanh tra quận Thanh tra
7 Giải quyết khiếu nại lần hai Thanh tra quận Thanh tra
8 Giải quyết khiếu nại về đất đai. UBND phường Lĩnh vực địa chính - Đô thị
9 Giải quyết tố cáo UBND phường Thanh tra
10 Giải quyết tố cáo Thanh tra quận Thanh tra
11 Giải quyết tranh chấp đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên
12 Giải quyết xác nhận miễn giảm học phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
13 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) UBND phường Giáo dục và đào tạo
14 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
15 Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
16 Giải thể trường THCS dân lập tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
17 Giải thể trường tiểu học tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
18 Hồ sơ về việc “Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng” UBND phường Lao động thương binh và xã hội
19 Hỗ trợ chi phí cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính của UBND cấp quận Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính
20 Hỗ trợ chi phí hỏa táng UBND phường Lao động thương binh và xã hội