Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Giải quyết tố cáo Thanh tra
2 Giải quyết tố cáo Thanh tra
3 Giải quyết tranh chấp đất đai Tài nguyên
4 Giải quyết xác nhận miễn giảm học phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT Bảo trợ xã hội
5 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Giáo dục và đào tạo
6 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và đào tạo
7 Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục và đào tạo
8 Giải thể trường THCS dân lập tư thục Giáo dục và đào tạo
9 Giải thể trường tiểu học tư thục Giáo dục và đào tạo
10 Hồ sơ về việc “Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng” Lao động thương binh và xã hội
11 Hỗ trợ chi phí cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính của UBND cấp quận Tài chính
12 Hỗ trợ chi phí hỏa táng Lao động thương binh và xã hội
13 Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi Bảo trợ xã hội
14 Hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp hoặc cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất Lao động thương binh và xã hội
15 Hỗ trợ kinh phí mai táng đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết Bảo trợ xã hội
16 Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn ngân sách Bảo trợ xã hội
17 Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn vận động Bảo trợ xã hội
18 Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội
19 Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hóa nhập cộng đồng Bảo vệ chăm sóc trẻ em
20 Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT Bảo trợ xã hội