Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
2 Hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp hoặc cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động thương binh và xã hội
3 Hỗ trợ kinh phí mai táng đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
4 Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn ngân sách Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
5 Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn vận động Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
6 Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
7 Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hóa nhập cộng đồng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo vệ chăm sóc trẻ em
8 Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
9 Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
10 Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
11 Hỗ trợ tu sửa nhà ở đối với hộ gia đình chính sách Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
12 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND phường Lĩnh vực địa chính - Đô thị
13 Khai báo hoạt động cơ sở photocopy Phòng Văn hóa - Thông tin Xuất bản, in, phát hành
14 Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn). UBND phường Nông nghiệp
15 Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh). UBND phường Lao động thương binh và xã hội
16 Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh). UBND phường Lao động thương binh và xã hội
17 Lập quyết toán ngân sách nhà nước Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính
18 Lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính
19 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Phòng Tài nguyên và Môi trường Môi trường
20 Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Phòng Kinh tế Đăng kí kinh doanh