Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Thông tin truyền thông
2 Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, BHYT người nghèo Bảo trợ xã hội
3 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Tài nguyên
4 Cấp giấy phép đào vỉa hè, ngõ Đô thị
5 Cấp giấy phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè. Đô thị
6 Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật Bảo trợ xã hội
7 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh. Công thương
8 Cấp giấy phép sử dụng tạm vỉa hè ngoài mục đích giao thông Đô thị
9 Cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lao động thương binh và xã hội
10 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
11 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
12 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài Hộ tịch
13 Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Xây dựng
14 Cấp GPXD cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Xây dựng
15 Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Lĩnh vực cấp phép xây dựng
16 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại đô thị Quản lý đô thị
17 Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hoả táng Lao động thương binh và xã hội
18 Cấp lại bản chính Giấy khai sinh Hộ tịch
19 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm Nông nghiệp
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị hư hỏng) Đăng ký hợp tác xã