Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác nhận đơn vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo UBND phường Lao động thương binh và xã hội
2 Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sĩ. UBND phường Lao động thương binh và xã hội
3 Xác nhận đơn xin công nhận liệt sĩ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) UBND phường Lao động thương binh và xã hội
4 Xác nhận đơn xin giám định sức khỏe đối với con hộ nghèo, người tàn tật cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người bị nhiễm chất độc hóa học UBND phường Lao động thương binh và xã hội
5 Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xác nhận học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo UBND phường Lao động thương binh và xã hội
6 Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND phường Lao động thương binh và xã hội
7 Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí) UBND phường Lao động thương binh và xã hội
8 Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật UBND phường Lao động thương binh và xã hội
9 Xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, xác nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
10 Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. UBND phường Nông nghiệp
11 Xác nhận thân nhân người có công hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo UBND phường Lao động thương binh và xã hội
12 Xác nhận tờ khai đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi UBND phường Lao động thương binh và xã hội
13 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Môi trường
14 Xét công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo vệ chăm sóc trẻ em
15 Xử lí đơn UBND phường Thanh tra