Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký HTX (khi bị hư hỏng) Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phòng Văn hóa - Thông tin Thông tin truyền thông
3 Cấp lại giấy phép xây dựng Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
4 Cấp lại phiếu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế người nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
5 Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
6 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. Phòng Kinh tế Công thương
7 Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa thông tin
8 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang UBND phường Lĩnh vực địa chính - Đô thị
9 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng. UBND phường Lĩnh vực địa chính - Đô thị
10 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX. Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
11 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo UBND phường Tôn giáo
12 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phòng Nội vụ Tôn giáo
13 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Phòng Nội vụ Tôn giáo
14 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Phòng Nội vụ Tôn giáo
15 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phòng Nội vụ Tôn giáo
16 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng thuộc phạm vi một huyện Phòng Nội vụ Tôn giáo
17 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp xã UBND phường Văn hóa
18 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Hội, quỹ
19 Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
20 Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Hội, quỹ