Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị hư hỏng) Đăng ký hợp tác xã
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị mất) Đăng ký hợp tác xã
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Đăng kí kinh doanh
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Đăng ký hợp tác xã
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Đăng ký hợp tác xã
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký HTX (khi bị hư hỏng) Đăng ký hợp tác xã
7 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Thông tin truyền thông
8 Cấp lại giấy phép xây dựng Xây dựng
9 Cấp lại phiếu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế người nghèo Bảo trợ xã hội
10 Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên Bảo trợ xã hội
11 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. Công thương
12 Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke Văn hóa
13 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang Lĩnh vực địa chính - Đô thị
14 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng. Lĩnh vực địa chính - Đô thị
15 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX. Đăng ký hợp tác xã
16 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Tôn giáo
17 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tôn giáo
18 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
19 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Tôn giáo
20 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tôn giáo