Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Cấp Quận Văn hóa thông tin
2 Chuyển đổi địa điểm của trường Mầm non tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
3 Công nhận Hiệu trưởng trường mầm non tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
4 Chuyển đổi chủ nhà trẻ, mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
5 Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp THCS cao nhất) Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
6 Giải thể trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
7 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
8 Cấp phép hoạt động trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
9 Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
10 Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
11 Cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp THCS Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
12 Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
13 Công nhận phổ cập giáo dục MN 5 tuổi với cơ sở Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
14 Quy trình đánh giá “Học tập cộng đồng”cấp xã Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
15 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Cấp Quận Giải quyết khiếu nại, tố cáo
16 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
17 Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS ( Đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác đến) Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
18 Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
19 Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
20 Thành lập trường THCS tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo