Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản Văn hóa
2 Đăng ký HTX Đăng ký hợp tác xã
3 Đăng ký kết hôn Hộ tịch
4 Đăng ký kết hôn Hộ tịch
5 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
6 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch
7 Đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch
8 Đăng ký khai sinh Hộ tịch
9 Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn cấp huyện) Liên thông
10 Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện) Liên thông
11 Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú có người nhận là cha Hộ tịch
12 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
13 Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Hộ tịch
14 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
15 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
16 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch
17 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
18 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
19 Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch
20 Đăng ký khai sinh quá hạn Hộ tịch