Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Đăng ký lại việc kết hôn Hộ tịch
2 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Hộ tịch
3 Đăng ký lại việc sinh Hộ tịch
4 Đăng ký lại việc tử Tài nguyên và môi trường
5 Đăng ký lại việc tử Hộ tịch
6 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
7 Đăng ký nhận cha, mẹ, con (con chưa thành niên/đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự nhận cha, mẹ) Hộ tịch
8 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
9 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch
10 Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) Hộ tịch
11 Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng) Hộ tịch
12 Đăng ký nuôi con nuôi thực tế Hộ tịch
13 Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể Lao động việc làm
14 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX Đăng ký hợp tác xã
15 Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên. Hộ tịch
16 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX. Đăng ký hợp tác xã
17 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Đăng kí kinh doanh
18 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề, sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, tên, địa chỉ, người địa diện chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX. Đăng ký hợp tác xã
19 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Tôn giáo
20 Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường