Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động việc làm
2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
3 Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên. Phòng Tư pháp Hộ tịch
4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX. Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
5 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Phòng Kinh tế Đăng kí kinh doanh
6 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề, sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, tên, địa chỉ, người địa diện chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX. Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
7 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Phòng Nội vụ Tôn giáo
8 Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Phòng Tài nguyên và Môi trường Môi trường
9 Đăng ký việc nhận cha, mẹ UBND phường Hộ tịch
10 Đăng ký việc nhận con UBND phường Hộ tịch
11 Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
12 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
13 Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác (không phải giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh) UBND phường Hộ tịch
14 Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác. Phòng Tư pháp Hộ tịch
15 Đình chỉ hoạt động trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
16 Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
17 Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở dân lập tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
18 Đình chỉ Trung tâm học tập cộng đồng Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
19 Định giá tài sản trong tố tụng hình sự Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính
20 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Phòng Tư pháp Hộ tịch