Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực cấp phép xây dựng
2 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại đô thị Phòng Quản lý đô thị Quản lý đô thị
3 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Hội, quỹ
4 Bổ sung hộ tịch Phòng Tư pháp Hộ tịch
5 Cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi UBND phường Hộ tịch
6 Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Phòng Tư pháp Hộ tịch
7 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch Phòng Tư pháp Hộ tịch
8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Phòng Tư pháp Hộ tịch
9 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phòng Nội vụ Tôn giáo
10 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phòng Nội vụ Tôn giáo
11 Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu. Phòng Kinh tế Công thương
12 Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Phòng Kinh tế Công thương
13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Kinh tế Đăng kí kinh doanh
14 Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, BHYT người nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
15 Cấp giấy phép đào vỉa hè, ngõ Phòng Quản lý đô thị Đô thị
16 Cấp giấy phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè. Phòng Quản lý đô thị Đô thị
17 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh. Phòng Kinh tế Công thương
18 Cấp giấy phép sử dụng tạm vỉa hè ngoài mục đích giao thông Phòng Quản lý đô thị Đô thị
19 Cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND phường Lao động thương binh và xã hội
20 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND phường Hộ tịch