Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Đăng ký việc nhận cha, mẹ Hộ tịch
2 Đăng ký việc nhận con Hộ tịch
3 Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Chính sách người có công
4 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Xây dựng
5 Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác (không phải giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh) Hộ tịch
6 Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác. Hộ tịch
7 Đình chỉ hoạt động trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục và đào tạo
8 Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục Giáo dục và đào tạo
9 Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở dân lập tư thục Giáo dục và đào tạo
10 Đình chỉ Trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và đào tạo
11 Định giá tài sản trong tố tụng hình sự Tài chính
12 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch
13 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch
14 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch
15 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Thông tin truyền thông
16 Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng
17 Gia hạn tồn tại công trình được UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng tạm. Xây dựng
18 Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh Lao động thương binh và xã hội
19 Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất đối tượng lang thang xin ăn Bảo trợ xã hội
20 Giải quyết chế độ hàng tháng đối với Hộ gia đình có 2 người tàn tật nặng (không có khả năng tự phục vụ) trở lên Bảo trợ xã hội