cán bộ công chức

Tuyển dụng công chức phường Quận Đống Đa năm 2013

Ngày đăng 13/12/2013 | 12:00 AM  | View count: 375
Ngày 09/12/2013, UBND quận Đống Đa đã ban hành kế hoạch số 160/KH-UBND v/v tuyển dụng công chức phường Quận Đống Đa năm 2013.

Thông báo điểm thi tuyển công chức 2013

Ngày đăng 26/11/2013 | 12:00 AM  | View count: 406
Ngày 19/11/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 ban hành văn bản số 2700/TB-HĐTD về việc thông báo điểm thi tuyển công chức năm 2013.

Thông báo điểm thi tuyển công chức 2013

Ngày đăng 25/11/2013 | 12:00 AM  | View count: 335
Ngày 19/11/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 ban hành văn bản số 2700/TB-HĐTD về việc thông báo điểm thi tuyển công chức năm 2013.

Tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại phường thuộc quận Đống Đa bổ sung giai đoạn 2013- 2014.

Ngày đăng 23/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 285
Căn cứ Thông báo số 2311/TB-SNV ngày 16/10/2013 của Sở Nội vụ về việc chiêu sinh đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội bổ sung giai đoạn 2013- 2014; ...

Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 04/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 429
Ngày 01/10/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn số 2867/TB-HĐTD v/v thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2013. File đính kèm...

Hướng dẫn tổ chức thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 30/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 352
Ngày 27/9/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố Hà Nội năm 2013 ban hành công văn số 2141/HD-HĐTD hướng dẫn tổ chức thi tuyển công chức năm 2013.

Lịch hướng dẫn ôn tập môn chuyên ngành Tư pháp cho thí sinh dự tuyển công chức.

Ngày đăng 23/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 417
Lịch hướng dẫn ôn tập môn chuyên ngành Tư pháp cho thí sinh dự tuyển công chức.

Lịch hướng dẫn ôn tập môn chuyên ngành cho thí sinh dự tuyển công chức

Ngày đăng 20/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 364
Lịch hướng dẫn ôn tập môn chuyên ngành cho thí sinh dự tuyển công chức.

Tổ chức ôn tập thi tuyển công chức hành chính năm 2013

Ngày đăng 15/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 369
Ngày 13 tháng 8 năm 2013, UBND quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 212/UBND-NV về việc tổ chức ôn tập thi tuyển công chức năm 2013.

Tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại các phường

Ngày đăng 28/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 525
Tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại các phường thuộc quận Đống Đa giai đoạn 2013- 2014