Xuất bản thông tin

Kim Liên : Kẻ lại vạch sơn trên các tuyến phố

Ngày đăng 16/07/2019 | 15:30  | Lượt xem: 19

16072019KL5.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

16072019KL4.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 6

16072019KL3.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

16072019KL2.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

16072019KL1.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

Kim Liên

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

16072019

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

BCĐ 197 Phường Ô Chợ Dừa giải quyết TTĐT trên địa bàn phường

Ngày đăng 01/07/2019 | 02:00  | Lượt xem: 9
Ngày 01/07/2019, BCĐ 197 phường Ô Chợ Dừa đã ra quân giải quyết TTĐT trên địa bàn phường.

01072019OCD7.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

01072019OCD6.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

01072019OCD5.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

01072019OCD4.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

01072019OCD3.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

01072019OCD2.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 6

01072019OCD1.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

OCD

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

Kết quả chấm phúc khảo Kiến thức chung và viết Chuyên ngành

Ngày đăng 04/07/2019 | 10:00  | Lượt xem: 295
      Ngày  04/7/2019, Hội đồng tuyển dụng quận Đống Đa ban hành văn bản số 06/TB-HĐTD thông báo Kết quả chấm phúc khảo Kiến thức chung và viết Chuyên ngành.

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 10/07/2019 | 10:30  | Lượt xem: 140
Ngày 10/7/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành văn bản số 1575/TB-HĐTT thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội...

Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ thí sinh trúng tuyển công chức phường năm 2019 quận Đống Đa

Ngày đăng 16/07/2019 | 02:30  | Lượt xem: 130
Ngày 16/7/2019, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 224/TB-UBND thông báo Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ thí sinh trúng tuyển công chức phường năm 2019 quận Đống Đa.