chỉ đạo điều hành

Đống Đa : Hội nghị tháo gỡ vướng mắc, khó khăn với doanh nghiệp nợ thuế
Ngày đăng 01/08/2018 | 17:30  | Lượt xem: 552

Ngày 01/08/2018, Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với 100 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn quận.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đã trình bày những khó khăn mà đơn vị đang gặp phải, các nguyên nhân dẫn đến việc nợ thuế và cam kết về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế còn thiếu trong thời gian tới. Đại diện cơ quan thuế trực tiếp giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Sau khi lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đồng chí Võ Nguyên Phong, Chủ tịch UBND Quận đã chia sẻ những khó khăn với các doanh nghiệp nợ thuế. Đồng chí đã chỉ đạo cơ quan thuế, các phòng ban chuyên môn căn cứ chức năng nhiệm vụ và quy định của pháp luật tiếp tục làm việc với từng doanh nghiệp để hỗ trợ, đồng hành với các doanh nghiệp cùng tháo gỡ khó khăn. Đồng chí cũng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục có các giải pháp chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, tìm tòi các hướng đi mới để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu của doanh nghiệp.

Được biết, để tháo gỡ vướng mắc về vấn đề sử dụng hóa đơn lẻ cho các doanh nghiệp bị cưỡng chế do nợ thuế, ngày 21/12/2016, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 5936/TCT-QLN (thay thế công văn số1695/TCT- QLN ngày 22/4/2016), trong đó trường hợp người nộp thuế đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị được sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn trả lương công nhân, trả các khoản chi phí đảm bảo SX-KD được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước. Đối với một số trường hợp đặc thù đã cam kết sử dụng hóa đơn như trên, Cục trưởng Cục Thuế xem xét thực tế, cho phép: người nộp thuế đề nghị 1 lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn. Trong trường hợp này, cơ quan thuế phải đảm bảo thu được ngay toàn bộ số thuế số thuế phải nộp theo cam kết. Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế/.

Một số hình ảnh hội nghị