chỉ đạo điều hành

Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2017 giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Ngày đăng 01/03/2017 | 08:39  | Lượt xem: 48

Sáng ngày 28/02/2017, Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2017 giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Năm 2016, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ quận Đống Đa đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bám sát vào những nội dung, kế hoạch đã đề ra, phát huy được sự tích cực, chủ động, trách nhiệm của mỗi cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu quả. 

Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận, HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Quận Đống Đa đã thống nhất 07 nội dung chương trình phối hợp công tác trong năm 2017 : Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thành phố và Quận ủy; tăng cường các hoạt động giám sát, tái giám sát có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp, các tầng lớp nhân dân tham gia đầy đủ và đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Quận năm 2017; tăng cường đổi mới phương thức hoạt động, chỉ đạo điều hành, tăng cường đối thoại, tiếp xúc giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ Quận với các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực./.