Xuất bản thông tin

Duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường Quang Trung

Ngày đăng 15/07/2019 | 11:00  | Lượt xem: 30
Duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường Phong quang, sạch đẹp  

15072019QT6.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

15072019QT5.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

15072019QT4.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

15072019QT3.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

15072019QT2.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

Quang Trung

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

15072019KL6.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

15072019KL5.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

15072019KL4.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

15072019KL3.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

15072019KL2.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

15072019KL1.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 1

Kim Liên

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

Duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường Trung Liệt

Ngày đăng 15/07/2019 | 11:00  | Lượt xem: 26
Kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên các tuyến phố  

15072019TrungLiet6.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 3

15072019TrungLiet5.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

15072019TrungLiet3.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

15072019TrungLiet2.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 5