chỉ đạo điều hành

Tập huấn nghiệp vụ về công tác Cải cách hành chính
Ngày đăng 24/05/2017 | 07:16  | Lượt xem: 69

Ngày 22/5/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, UBND quận Đống Đa đã tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính cho lãnh đạo các phòng, ban, chuyên môn quận, Trưởng bộ phận một cửa các phường; các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính của các phòng ban chuyên môn, công chức bộ phận 1 cửa quận, 1 cửa 21 phường và công chức tư pháp 21 phường.

Khai mạc và chỉ đạo lớp học, đồng chí Nguyễn Song Hào, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận khẳng định, công tác cải cách hành chính có ý nghĩa quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tạo động lực phát triển KT-XH, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của Quận Đống Đa nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Đồng chí yêu cầu các học viên tập trung cao độ lĩnh hội kiến thức được giảng viên truyền đạt; cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để được tháo gỡ, giải đáp kịp thời, từ đó vận dụng vào thực tế công việc chuyên môn của bản thân, của cơ quan, đơn vị, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính./.