chỉ đạo điều hành

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Đống Đa
Ngày đăng 15/08/2017 | 16:30  | Lượt xem: 314

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Đống Đa

 

THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

 

Đồng chí   : Võ Nguyên Phong

 

Chức vụ    : Chủ tịch UBND quận

 

Điện thoại : 0903 422 832

 

Email          : vonguyenphong_dongda@hanoi.gov.vn