Xuất bản thông tin

Láng Thượng tiếp tục duy trì giải quyết TTĐT trên tuyến đường Láng

Ngày đăng 01/07/2019 | 15:00  | Lượt xem: 4
Ngày 01/07/2019, BCĐ 197 phường Láng Thượng đã ra quân tiếp tục duy trì, giải quyết TTĐT trên tuyến đường Láng

01072019LangThuong6.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

01072019LangThuong5.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

01072019LangThuong4.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 7

01072019LangThuong3.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

01072019LangThuong2.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

01072019LangThuong1.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

Láng Thượng

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

BCĐ 197 phường Thịnh Quang giải quyết TTĐT trên đường Láng

Ngày đăng 01/07/2019 | 02:00  | Lượt xem: 21
Ngày 01/07/2019, BCĐ 197 phường Thịnh Quang đã ra quân giữ gìn TTĐT trên đường Láng

01072019TQuang3.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

01072019TQuang2.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

01072019TQuang1.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

Thịnh Quang

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

Ban Chỉ đạo 197 phường Quang Trung duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Ngày đăng 01/07/2019 | 02:00  | Lượt xem: 15
Ngày 01/7/2019, Ban Chỉ đạo 197 phường Quang Trung đã ra quân duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường.

01072019QT5.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 3

01072019QT4.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

01072019QT3.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 3

01072019QT2.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 3

01072019QT1.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 4

Quang Trung

Ngày đăng  | Lượt xem: 0