công an

Công an Quận
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 9553

CÔNG AN QUẬN

382 Khâm Thiên

 Võ Hồng Phương  Trưởng CA Quận

 39 396 394

35 148 235

 Vũ Văn Ngưỡng  Phó Trưởng CA Quận

35 148 232

39 396 456

 Nguyễn Bá Phương  Phó Trưởng CA Quận 35 148 233
 Nguyễn Hữu Thắng  Phó Trưởng CA Quận 35 140 969
 Lê Hữu Cường  Phó Trưởng CA Quận 35 149 502
 Lê Đình Thành  Phó Trưởng CA Quận  
 Hoàng Văn Chính  Phó Trưởng CA Quận  
 Trực ban CA Quận   39 396 344