công ty điện lực đống đa

Công ty Điện lực Đống Đa
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 9005

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

274 Tôn Đức Thắng

 Mã Hoài Nam  Giám đốc 22 203 666
 Nguyễn Anh Tuấn  Phó GĐ kỹ thuật 22 203 668
 Hoàng Thị Minh  Phó GĐ kinh doanh 22 203 688
 Vũ Tuấn Anh  Phó GĐ sản xuất