đội quản lý thị trường số 4

Đội Quản lý thị trường số 4
Publish date 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 18606

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4

257 Tôn Đức Thắng

 Nguyễn Huy Chín  Đội trưởng 35 117 660
 Phạm Thanh Bình  Đội phó 35 117 660
 Chu Ngọc Hiệp  Đội phó