Asset Publisher

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND quận Đống Đa năm 2017

Publish date 06/10/2017 | 23:45 PM  | View count: 40
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND quận Đống Đa năm 2017

Lịch tiếp công dân tháng 10/2017

Publish date 06/10/2017 | 11:23 PM  | View count: 36
Lịch tiếp công dân tháng 10/2017

LichtiepcongdanUB102017.pdf

Publish date  | View count: 1

Lichtiepcongdan2017.pdf

Publish date  | View count: 1

Lịch tiếp công dân

Publish date  | View count: 0

Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 04/9/2017 đến ngày 09/9/2017)

Publish date 01/09/2017 | 10:02 PM  | View count: 21
Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 04/9/2017 đến ngày 09/9/2017)

Lichtuan36.jpg

Publish date  | View count: 18

Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 02/9/2017)

Publish date 25/08/2017 | 09:54 PM  | View count: 20
Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 02/9/2017)

Lichtuan35.jpg

Publish date  | View count: 3

tuan42.pdf

Publish date  | View count: 0

Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017)

Publish date 08/09/2017 | 10:04 PM  | View count: 25
Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017)

Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017)

Publish date 13/10/2017 | 10:13 PM  | View count: 138
Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017)

Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)

Publish date 06/10/2017 | 10:11 PM  | View count: 57
Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)

Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017)

Publish date 29/09/2017 | 10:10 PM  | View count: 55
Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017)

Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 30/9/2017)

Publish date 22/09/2017 | 10:09 PM  | View count: 15
Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 30/9/2017)

Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 23/9/2017)

Publish date 15/09/2017 | 10:06 PM  | View count: 14
Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 23/9/2017)

tuan41.pdf

Publish date  | View count: 12

tuan40.pdf

Publish date  | View count: 4

tuan39.pdf

Publish date  | View count: 9

tuan38.pdf

Publish date  | View count: 13