Asset Publisher

Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)

Publish date 01/12/2017 | 18:30 PM  | View count: 10
Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)

Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)

Publish date 08/12/2017 | 07:00 PM  | View count: 13
Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)

Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017)

Publish date 24/11/2017 | 06:30 PM  | View count: 167
Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017)

tuan50.pdf

Publish date  | View count: 0

tuan49.pdf

Publish date  | View count: 1

Đống Đa quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Publish date 06/12/2017 | 07:21 AM  | View count: 39
Ngày 5/12, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

20171212071641.doc

Publish date  | View count: 0

20171212071640.doc

Publish date  | View count: 0

20171212055843.doc

Publish date  | View count: 1

20171212055159.doc

Publish date  | View count: 2

20171212055002.doc

Publish date  | View count: 0

20171212054527.doc

Publish date  | View count: 1

20171212053828.doc

Publish date  | View count: 0

20171212052941.doc

Publish date  | View count: 0

20171212052511.doc

Publish date  | View count: 0

20171212052330.doc

Publish date  | View count: 0

20171212051642.doc

Publish date  | View count: 0

20171212045858.doc

Publish date  | View count: 0

20171212044420.doc

Publish date  | View count: 0

20171212043244.doc

Publish date  | View count: 0