các đơn vị nội chính phối quản

Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8439
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ 23 Ngõ Giếng- phố Đông Các- Ô Chợ Dừa ...

Bảo hiểm xã hội

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8380
BẢO HIỂM XÃ HỘI 106 Tô Hiến Thành ...

Chi cục thi hành án dân sự Quận

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 4424
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN 184 Khâm Thiên ...

Chi cục Thống kê

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8294
CHI CỤC THỐNG KÊ 301 Tôn Đức Thắng ...

Chi cục Thuế

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8976
CHI CỤC THUẾ 312B Tôn Đức Thắng  Nguyễn Văn...

Công an Quận

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9421
CÔNG AN QUẬN 382 Khâm Thiên ...

Công ty Điện lực Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8879
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA 274 Tôn Đức Thắng ...

Kho bạc nhà nước

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8678
KHO BẠC NHÀ NƯỚC Số 2 ngõ 2 phố Tây Sơn ...

Ngân hàng Chính sách xã hội

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 5453
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Tầng 1 N2C Trung Hòa- Nhân Chính ...

Phòng CS PCCC Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7990
PHÒNG CSPCCC ĐỐNG ĐA  Chu Văn Vàng  Trưởng phòng ...

Thanh tra Xây dựng

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8295
THANH TRA XÂY DỰNG 40 Đê La Thành ...

Tòa án nhân dân

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8912
TÒA ÁN NHÂN DÂN 89 Tây Sơn ...

Trạm Thú y

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9215
TRẠM THÚ Y 117 Giảng Võ  Đỗ Thị...

Trung tâm Y tế

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8218
TRUNG TÂM Y TẾ 107 Tôn Đức Thắng ...

Viện Kiểm sát nhân dân

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 4487
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 280 Tây Sơn ...

Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Quận

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 5498
XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH QUẬN 01 Quốc Tử Giám ...

Xí nghiệp Môi trường đô thị số 4

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 4366
XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SỐ 4 56 ngõ 212 Đường Đê La Thành ...

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9244
XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ 252 Tôn Đức Thắng ...

Xí nghiệp Thoát nước số 4

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 1297
XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 4 01 Ngõ 11 Lương Định Của ...

Đội Quản lý thị trường số 4

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 18552
ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4 257 Tôn Đức Thắng ...