các đơn vị nội chính phối quản

Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8052
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ 23 Ngõ Giếng- phố Đông Các- Ô Chợ Dừa ...

Bảo hiểm xã hội

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7921
BẢO HIỂM XÃ HỘI 106 Tô Hiến Thành ...

Chi cục thi hành án dân sự Quận

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 4212
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN 184 Khâm Thiên ...

Chi cục Thống kê

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7920
CHI CỤC THỐNG KÊ 301 Tôn Đức Thắng ...

Chi cục Thuế

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8277
CHI CỤC THUẾ 312B Tôn Đức Thắng  Nguyễn Văn...

Công an Quận

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8226
CÔNG AN QUẬN 382 Khâm Thiên ...

Công ty Điện lực Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8087
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA 274 Tôn Đức Thắng ...

Kho bạc nhà nước

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8231
KHO BẠC NHÀ NƯỚC Số 2 ngõ 2 phố Tây Sơn ...

Ngân hàng Chính sách xã hội

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 5299
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Tầng 1 N2C Trung Hòa- Nhân Chính ...

Phòng CS PCCC Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7879
PHÒNG CSPCCC ĐỐNG ĐA  Chu Văn Vàng  Trưởng phòng ...

Thanh tra Xây dựng

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8089
THANH TRA XÂY DỰNG 40 Đê La Thành ...

Tòa án nhân dân

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8218
TÒA ÁN NHÂN DÂN 89 Tây Sơn ...

Trạm Thú y

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9061
TRẠM THÚ Y 117 Giảng Võ  Đỗ Thị...

Trung tâm Y tế

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7965
TRUNG TÂM Y TẾ 107 Tôn Đức Thắng ...

Viện Kiểm sát nhân dân

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 4257
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 280 Tây Sơn ...

Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Quận

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 5323
XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH QUẬN 01 Quốc Tử Giám ...

Xí nghiệp Môi trường đô thị số 4

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 4175
XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SỐ 4 56 ngõ 212 Đường Đê La Thành ...

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9068
XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ 252 Tôn Đức Thắng ...

Xí nghiệp Thoát nước số 4

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 1211
XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 4 01 Ngõ 11 Lương Định Của ...

Đội Quản lý thị trường số 4

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 18155
ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4 257 Tôn Đức Thắng ...