các đơn vị trực thuộc

Ban Bồi thường GPMB

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 4080
BAN BỒI THƯỜNG GPMB 256 Tôn Đức Thắng Email : bbtgpmb_dongda@hanoi.gov.vn ...

Ban Quản lý chợ

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8989
BAN QUẢN LÝ CHỢ 46 Nguyễn Trãi Email : bqlc_dongda@hanoi.gov.vn ...

Ban Quản lý dự án

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 16026
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 277 Tôn Đức Thắng Email : bqlda_dongda@hanoi.gov.vn...

Công viên Văn hóa Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 4360
CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐỐNG ĐA Số 4 Đặng Tiến Đông Email :...

Trung tâm Bơi lội và Thể thao Thái Hà

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 12465
TRUNG TÂM BƠI LỘI VÀ THỂ THAO THÁI HÀ 5 Thái Hà ...

Trung tâm Dạy nghề

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9390
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ 6 Phạm Ngọc Thạch Email : ttdn_dongda@hanoi.gov.vn ...

Trung tâm DS- KHHGĐ

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9322
TRUNG TÂM DS - KHHGĐ 5 Thái Hà Email : ttdskhhgd_dongda@hanoi.gov.vn ...

Trung tâm Thể dục thể thao

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 131
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 75 Đặng Văn Ngữ Email : tttdtt_dongda@hanoi.gov.vn ...

Trung tâm Văn hóa

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9415
TRUNG TÂM VĂN HÓA 16 Hồ Đắc Di Email : ttvh_dongda@hanoi.gov.vn ...