các đơn vị trực thuộc

Ban Quản lý chợ

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10688
Ban Quản lý Chợ

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 23398
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Công viên Văn hóa Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8229
CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐỐNG ĐA Số 4 Đặng Tiến Đông Email :...

Trung tâm DS- KHHGĐ

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10605
TRUNG TÂM DS - KHHGĐ 5 Thái Hà Email : ttdskhhgd_dongda@hanoi.gov.vn ...

Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 10637
Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

Trung tâm Văn hóa TTTT

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 2457
Trung tâm Văn hóa TTTT