các phòng ban chuyên môn

Tổng vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường chào mừng bầu cử

Publish date 21/05/2016 | 05:14 PM  | View count: 143
Sáng nay 21/5, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội- Chi nhánh Đống Đa đã tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường chào mừng ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV...

Phòng Giáo dục Đào tạo

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7893
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 5 Hoàng Tích Trí Email :...

Phòng Kinh tế

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8017
PHÒNG KINH TẾ 279 Tôn Đức Thắng Email : pkt_dongda@hanoi.gov.vn ...

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 5370
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI 48 Thổ Quan Email :...

Phòng Nội vụ

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8103
PHÒNG NỘI VỤ 279 Tôn Đức Thắng Email : pnv_dongda@hanoi.gov.vn ...

Phòng Quản lý đô thị

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9108
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 279 Tôn Đức Thắng Email :...

Phòng Tài chính Kế hoạch

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7754
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH 328 Khâm Thiên Email :...

Phòng Tài nguyên Môi trường

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 5287
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 279 Tôn Đức Thắng Email :...

Phòng Tư pháp

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 2616682
PHÒNG TƯ PHÁP 301 Tôn Đức Thắng Email : ptp_dongda@hanoi.gov.vn ...

Phòng Văn hóa Thông tin

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 4307
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN 101 Nguyễn Lương Bằng Email :...

Phòng Y tế

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9073
PHÒNG Y TẾ 82 Nguyễn Khuyến Email : pyt_dongda@hanoi.gov.vn ...

Thanh tra Quận

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 9044
THANH TRA QUẬN 256 Tôn Đức Thắng Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn ...

Văn phòng HĐND& UBND

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7863
VĂN PHÒNG HĐND& UBND 279 Tôn Đức Thắng Email :...