các tổ chức đoàn thể

Các tổ chức đoàn thể
Publish date 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 11996

Các tổ chức đoàn thể

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Email : hccb_dongda@hanoi.gov.vn

 Đào Trọng Đạt Chủ tịch 38 514 591
 Bùi Ngọc Chiến Phó chủ tịch  
  Phó chủ tịch  

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

5 ngõ Hoàng Tích Trí

Email : hlhpn_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Lan Hương Chủ tịch 35 765 892
 Nguyễn Bích Liên Phó chủ tịch  

 

QUẬN ĐOÀN

Ngõ 5 Hoàng Tích Trí

Email : qd_dongda@hanoi.gov.vn

 Phạm Hồng Tuyết  Bí thư 35 333 432
 Phùng Như Hùng  Phó Bí thư  
 Nguyễn Ngọc Điệp  Phó Bí thư  
 Cao Hương Mỹ  Phó Bí thư  

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

58 ngõ Thổ Quan

Email : ldld_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Khương Anh Chủ tịch 35 133  312
 Cao Đắc Trường Phó chủ tịch  38 514 153
 Đinh Thị Thu Huyền Phó chủ tịch  38 514 153