các tổ chức đoàn thể

Các tổ chức đoàn thể
Publish date 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 10465

HỘI CỰU CHIẾN BINH

42 ngõ Toàn Thắng

 Đào Trọng Đạt Chủ tịch 38 514 591
 Bùi Ngọc Chiến Phó chủ tịch  
 
Phó chủ tịch  

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

5 ngõ Hoàng Tích Trí

 Nguyễn Lan Hương Chủ tịch 35 765 892
 Nguyễn Bích Liên Phó chủ tịch  

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN

Ngõ 5 Hoàng Tích Trí

 Phạm Hồng Tuyết Bí thư 35 333 432
  Phó Bí thư  

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

58 ngõ Thổ Quan

 Nguyễn Khương Anh Chủ tịch 35 133 312
 Cao Đắc Trường Phó chủ tịch  38 514 153
  Đinh Thị Thu Huyền
Phó chủ tịch  38 514 153