chi cục thuế

Chi cục Thuế
Publish date 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 9038

CHI CỤC THUẾ

312B Tôn Đức Thắng

 Nguyễn Văn Tư  Chi cục trưởng  38 511 640
 Nguyễn Trọng Hà  Chi cục phó 38 511 642
 Phùng Mạnh Quyền  Chi cục phó 38 519 388
 Lê Quang Hùng  Chi cục phó 38 511 647