Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA
Publish date 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 8255

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

 

CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN
 Nguyễn Song Hào  Chủ tịch UBND  38 517 362   chutich_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Hoàng Giáp  Phó Chủ tịch UBND  38 513 523  phochutich2_dongda@hanoi.gov.vn
 Hà Thị Lê Nhung  Phó Chủ tịch UBND  35 133 304   phochutich3_dongda@hanoi.gov.vn
 Phan Hồng Việt  Phó Chủ tịch UBND  38 513 526   phochutich4_dongda@hanoi.gov.vn
 Đoàn Thu Hà  Ủy viên UB  38 513 524
  chanhvanphong_dongda@hanoi.gov.vn
 
 Ủy viên UB  35 118 240   thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn
   Ủy viên UB

  39 396 394

 35 148 235

 
 Lê Thanh Tùng  Ủy viên UB  38 518 851