Asset Publisher

Document

Lichtuan25.pdf

Publish date  | Lượt xem: 0

Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019)

Publish date 01/06/2019 | 05:00  | Lượt xem: 24
Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019)

Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 27/05/2019 đến ngày 01/6/2019)

Publish date 26/05/2019 | 10:00  | Lượt xem: 16
Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 27/05/2019 đến ngày 01/6/2019)

Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019)

Publish date 18/05/2019 | 06:00  | Lượt xem: 64
Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019)

Quận Đống Đa: Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị

Publish date 14/06/2019 | 03:30  | Lượt xem: 11
Trong 6 tháng đầu năm 2019, quận Đống Đa đã tiếp nhận và xử lý hơn 11 nghìn trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Cùng với đó, công tác quản lý quy hoạch, đảm bảo trật tự và xây...

Kết quả thi trắc nghiệm và địa điểm thi ngày 10/6/2019

Publish date 03/06/2019 | 02:30  | Lượt xem: 489
Ngày 03/06/2019, Hội đồng tuyển dụng quận Đống Đa văn bản số 03/TB-HĐTD thông báo kết quả thi trắc nghiệm công chức phường năm 2019 Quận Đống Đa.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi viết ngày 10/6/2019

Publish date 06/06/2019 | 09:00  | Lượt xem: 395
Ngày 06/06/2019, Hội Đồng Tuyển dụng Công chức phường quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 04/TB-HĐTD thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi viết ngày 10/6/2019.

Lưu ý mã chuyên ngành thi viết vòng 2

Publish date 03/06/2019 | 06:00  | Lượt xem: 246
Ngày 31/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 1192/CV-HĐTT lưu ý mã chuyên ngành thi viết vòng 2.

Kết quả thi viết Kiến thức chung và viết Chuyên ngành

Publish date 14/06/2019 | 03:00  | Lượt xem: 547
Ngày 14/6/2019, Hội đồng tuyển dụng quận Đống Đa đã có văn bản số 05/TB-HĐTD thông báo Kết quả thi viết Kiến thức chung và viết Chuyên ngành.

TB 05.pdf

Publish date  | Lượt xem: 672

Lichtuan24.pdf

Publish date  | Lượt xem: 0

Lichtuan23.pdf

Publish date  | Lượt xem: 1

Lichtuan22.pdf

Publish date  | Lượt xem: 1

Thông tin báo chí thông tin một số hoạt động chỉ đạo- điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 22 đến 31-5/2019

Publish date 04/06/2019 | 09:30  | Lượt xem: 15
Ngày 03/06/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2272/UBND-TKBT Thông tin báo chí thông tin một số hoạt động chỉ đạo- điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 22 đến 31-5/2019.

ub-2272-2019-01_signed.pdf

Publish date  | Lượt xem: 4

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Publish date 05/06/2019 | 02:30  | Lượt xem: 32
Ngày 08/04/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

07-BKHDT.pdf

Publish date  | Lượt xem: 1

Liên minh HTX thành phố Hà Nội và UBND quận Đống Đa xây dựng Kế hoạch phối hợp công tác năm 2018

Publish date 18/03/2019 | 05:00  | Lượt xem: 15
Ngày 20/6/2018 Liên minh HTX thành phố Hà Nội và UBND quận Đống Đa xây dựng Kế hoạch số 120 /KH-LMHTX-UBND v/v phối hợp công tác năm 2018.

KH phối hợp LMHTX 2018.docx

Publish date  | Lượt xem: 0

Thông tư 83 của BTC.docx

Publish date  | Lượt xem: 0