Asset Publisher

BC số 349 về KTXH, ANQP năm 2018.pdf

Publish date  | Lượt xem: 0

Kỳ họp thứ 8

Publish date  | Lượt xem: 0

HĐND Quận

Publish date  | Lượt xem: 0

Lịch công tác tuần số 50 (từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)

Publish date 09/12/2018 | 08:30  | Lượt xem: 13
Lịch công tác tuần số 50 (từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)

Lịch công tác tuần số 49 (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018)

Publish date 02/12/2018 | 08:30  | Lượt xem: 5
Lịch công tác tuần số 49 (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018)

Lịch công tác tuần số 48 (từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018)

Publish date 25/11/2018 | 09:00  | Lượt xem: 6
Lịch công tác tuần số 48 (từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018)

Lịch công tác tuần số 47 (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018)

Publish date 18/11/2018 | 10:00  | Lượt xem: 5
Lịch công tác tuần số 47 (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018)

Lịch công tác tuần số 45 (từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018)

Publish date 02/11/2018 | 06:30  | Lượt xem: 108
Lịch công tác tuần số 45 (từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018)

Lịch công tác tuần số 46 (từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018)

Publish date 11/11/2018 | 09:00  | Lượt xem: 6
Lịch công tác tuần số 46 (từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018)

Tuan50.pdf

Publish date  | Lượt xem: 2

Tuan49.pdf

Publish date  | Lượt xem: 2

Tuan48.pdf

Publish date  | Lượt xem: 2

Tuan47.pdf

Publish date  | Lượt xem: 1

Tuan46.pdf

Publish date  | Lượt xem: 3

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2018

Publish date 06/12/2018 | 11:30  | Lượt xem: 9
Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2018

Thang 122018.pdf

Publish date  | Lượt xem: 1

Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa : Tổ chức kiểm tra công tác xây dựng Đảng năm 2018

Publish date 07/12/2018 | 05:37  | Lượt xem: 111
Từ ngày 05/12 đến ngày 11/12/2018, bốn đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa do các đồng chí TT Quận ủy là Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng Đảng năm 2018 gắn với việc...