lịch công tác của lãnh đạo

Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)

Publish date 08/12/2017 | 07:00 PM  | View count: 13
Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)

Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)

Publish date 01/12/2017 | 06:30 PM  | View count: 10
Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)

Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017)

Publish date 24/11/2017 | 06:30 PM  | View count: 167
Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017)

Lịch công tác tuần 47 (từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017)

Publish date 17/11/2017 | 05:00 PM  | View count: 208
Lịch công tác tuần 47 (từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017)

Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017)

Publish date 10/11/2017 | 05:30 PM  | View count: 77
Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017)

Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017)

Publish date 03/11/2017 | 10:29 PM  | View count: 356
Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017)

Lịch công tác tuần 44 (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 04/11/2017)

Publish date 03/11/2017 | 10:26 PM  | View count: 182
Lịch công tác tuần 44 (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 04/11/2017)

Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017)

Publish date 20/10/2017 | 06:00 PM  | View count: 456
Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017)

Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017)

Publish date 13/10/2017 | 10:13 PM  | View count: 544
Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017)

Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)

Publish date 06/10/2017 | 10:11 PM  | View count: 187
Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)

Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017)

Publish date 29/09/2017 | 10:10 PM  | View count: 165
Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017)

Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 30/9/2017)

Publish date 22/09/2017 | 10:09 PM  | View count: 62
Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 30/9/2017)

Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 23/9/2017)

Publish date 15/09/2017 | 10:06 PM  | View count: 66
Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 23/9/2017)

Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017)

Publish date 08/09/2017 | 10:04 PM  | View count: 88
Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017)

Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 04/9/2017 đến ngày 09/9/2017)

Publish date 01/09/2017 | 10:02 PM  | View count: 84
Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 04/9/2017 đến ngày 09/9/2017)

Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 02/9/2017)

Publish date 25/08/2017 | 09:54 PM  | View count: 73
Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 02/9/2017)

Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017)

Publish date 18/08/2017 | 05:00 PM  | View count: 538
Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017)

Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 14/8/2017 đến ngày 19/8/2017)

Publish date 11/08/2017 | 05:30 PM  | View count: 129
Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 14/8/2017 đến ngày 19/8/2017)

Lịch công tác tuần 32 (từ ngày 07/8/2017 đến ngày 12/8/2017)

Publish date 04/08/2017 | 04:30 PM  | View count: 132
Lịch công tác tuần 32 (từ ngày 07/8/2017 đến ngày 12/8/2017)

Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 31/7/2017 đến ngày 05/8/2017)

Publish date 28/07/2017 | 12:26 AM  | View count: 658
Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 31/7/2017 đến ngày 05/8/2017)