lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần số 25 (từ ngày 18/06/2018 đến ngày 23/06/2018)

Publish date 15/06/2018 | 06:30  | Lượt xem: 57
Lịch công tác tuần số 25 (từ ngày 18/06/2018 đến ngày 23/06/2018)

Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 11/06/2018 đến ngày 16/06/2018)

Publish date 11/06/2018 | 07:30  | Lượt xem: 66
Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 11/06/2018 đến ngày 16/06/2018)

Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 04/06/2018 đến ngày 09/06/2018)

Publish date 04/06/2018 | 08:00  | Lượt xem: 63
Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 04/06/2018 đến ngày 09/06/2018)

Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/06/2018)

Publish date 25/05/2018 | 07:00  | Lượt xem: 92
Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/06/2018)

Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/05/2018)

Publish date 18/05/2018 | 05:30  | Lượt xem: 47
Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/05/2018)

Tuần thứ 20 (từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018)

Publish date 11/05/2018 | 06:38  | Lượt xem: 122
Tuần thứ 20 (từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018)

Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/05/2018)

Publish date 04/05/2018 | 07:00  | Lượt xem: 54
Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/05/2018)

Lịch công tác tuần số 18 (từ ngày 30/4/2018 đến ngày 05/05/2018)

Publish date 27/04/2018 | 06:00  | Lượt xem: 44
Lịch công tác tuần số 18 (từ ngày 30/4/2018 đến ngày 05/05/2018)

Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 23/4/2018 đến ngày 28/4/2018)

Publish date 20/04/2018 | 06:00  | Lượt xem: 38
Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 23/4/2018 đến ngày 28/4/2018)

Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018)

Publish date 13/04/2018 | 06:30  | Lượt xem: 39
Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018)

Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018)

Publish date 06/04/2018 | 06:00  | Lượt xem: 94
Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018)

Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018)

Publish date 30/03/2018 | 07:00  | Lượt xem: 70
Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018)

Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 26/03/2018 đến ngày 31/03/2018)

Publish date 23/03/2018 | 06:00  | Lượt xem: 46
Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 26/03/2018 đến ngày 31/03/2018)

Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 19/03/2018 đến ngày 24/03/2018)

Publish date 16/03/2018 | 05:30  | Lượt xem: 57
Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 19/03/2018 đến ngày 24/03/2018)

Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 12/03/2018 đến ngày 17/03/2018)

Publish date 09/03/2018 | 06:00  | Lượt xem: 59
Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 12/03/2018 đến ngày 17/03/2018)

Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 05/03/2018 đến ngày 10/03/2018)

Publish date 02/03/2018 | 05:30  | Lượt xem: 51
Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 05/03/2018 đến ngày 10/03/2018)

Lịch công tác tuần số 9 (từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018)

Publish date 23/02/2018 | 07:00  | Lượt xem: 45
Lịch công tác tuần số 9 (từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018)

Lịch công tác tuần số 07,8 (từ ngày 12/02/2018 đến ngày 24/02/2018)

Publish date 09/02/2018 | 06:00  | Lượt xem: 89
Lịch công tác tuần số 07,8 (từ ngày 12/02/2018 đến ngày 24/02/2018)

Lịch công tác tuần số 06 (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

Publish date 02/02/2018 | 06:30  | Lượt xem: 74
Lịch công tác tuần số 06 (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

Lịch công tác tuần số 05 (từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018)

Publish date 27/01/2018 | 08:00  | Lượt xem: 67
Lịch công tác tuần số 05 (từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018)