lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần số 45 (từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018)

Publish date 02/11/2018 | 06:30  | Lượt xem: 100
Lịch công tác tuần số 45 (từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018)

Lịch công tác tuần số 44 (từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018)

Publish date 26/10/2018 | 06:00  | Lượt xem: 115
Lịch công tác tuần số 44 (từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018)

Lịch công tác tuần số 43 (từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018)

Publish date 19/10/2018 | 06:30  | Lượt xem: 135
Lịch công tác tuần số 43 (từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018)

Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018)

Publish date 12/10/2018 | 06:30  | Lượt xem: 158
Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018)

Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018)

Publish date 05/10/2018 | 06:30  | Lượt xem: 184
Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018)

Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018)

Publish date 28/09/2018 | 06:00  | Lượt xem: 117
Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018)

Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018)

Publish date 21/09/2018 | 07:00  | Lượt xem: 119
Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018)

Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 17/9/2018 đến ngày 22/9/2018)

Publish date 14/09/2018 | 07:00  | Lượt xem: 127
Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 17/9/2018 đến ngày 22/9/2018)

Lịch công tác tuần số 37 (từ ngày 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018)

Publish date 08/09/2018 | 08:30  | Lượt xem: 223
Lịch công tác tuần số 37 (từ ngày 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018)

Lịch công tác tuần số 36 (từ ngày 03/9/2018 đến ngày 08/9/2018)

Publish date 31/08/2018 | 06:00  | Lượt xem: 203
Lịch công tác tuần số 36 (từ ngày 03/9/2018 đến ngày 08/9/2018)

Lịch công tác tuần số 35 (từ ngày 27/8/2018 đến ngày 01/9/2018)

Publish date 24/08/2018 | 06:00  | Lượt xem: 142
Lịch công tác tuần số 35 (từ ngày 27/8/2018 đến ngày 01/9/2018)

Lịch công tác tuần số 34 (từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018)

Publish date 18/08/2018 | 09:30  | Lượt xem: 106
Lịch công tác tuần số 34 (từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018)

Lịch công tác tuần số 33 (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018)

Publish date 17/08/2018 | 06:00  | Lượt xem: 115
Lịch công tác tuần số 33 (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018)

Lịch công tác tuần số 32 (từ ngày 06/8/2018 đến ngày 11/8/2018)

Publish date 03/08/2018 | 06:30  | Lượt xem: 142
Lịch công tác tuần số 32 (từ ngày 06/8/2018 đến ngày 11/8/2018)

Lịch công tác tuần số 31 (từ ngày 30/07/2018 đến ngày 05/8/2018)

Publish date 28/07/2018 | 08:30  | Lượt xem: 220
Lịch công tác tuần số 31 (từ ngày 30/07/2018 đến ngày 05/8/2018)

Lịch công tác tuần số 30 (từ ngày 23/07/2018 đến ngày 28/07/2018)

Publish date 20/07/2018 | 06:00  | Lượt xem: 210
Lịch công tác tuần số 30 (từ ngày 23/07/2018 đến ngày 28/07/2018)

Lịch công tác tuần số 29 (từ ngày 16/07/2018 đến ngày 21/07/2018)

Publish date 14/07/2018 | 10:00  | Lượt xem: 166
Lịch công tác tuần số 29 (từ ngày 16/07/2018 đến ngày 21/07/2018)

Lịch công tác tuần số 28 (từ ngày 09/07/2018 đến ngày 14/07/2018)

Publish date 06/07/2018 | 06:00  | Lượt xem: 129
Lịch công tác tuần số 28 (từ ngày 09/07/2018 đến ngày 14/07/2018)

Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 02/07/2018 đến ngày 07/07/2018)

Publish date 02/07/2018 | 08:00  | Lượt xem: 232
Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 02/07/2018 đến ngày 07/07/2018)

Lịch công tác tuần số 26 (từ ngày 25/06/2018 đến ngày 30/06/2018)

Publish date 22/06/2018 | 06:00  | Lượt xem: 237
Lịch công tác tuần số 26 (từ ngày 25/06/2018 đến ngày 30/06/2018)