lịch công tác của lãnh đạo

Lịch công tác tuần 20 (từ ngày 15/5/2017 đến ngày 20/5/2017)

Publish date 12/05/2017 | 07:44 AM  | View count: 211
Lịch công tác tuần 20 (từ ngày 15/5/2017 đến ngày 20/5/2017)

Lịch công tác tuần 19 (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 13/5/2017)

Publish date 05/05/2017 | 03:37 AM  | View count: 237
Lịch công tác tuần 19 (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 13/5/2017)

Lịch công tác tuần 18 (từ ngày 01/5/2017 đến ngày 06/5/2017)

Publish date 28/04/2017 | 10:03 PM  | View count: 406
Lịch công tác tuần 18 (từ ngày 01/5/2017 đến ngày 06/5/2017)

Lịch công tác tuần 17 (từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/4/2017)

Publish date 22/04/2017 | 06:31 AM  | View count: 920
Lịch công tác tuần 17 (từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/4/2017)

Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 17/04/2017 đến ngày 22/4/2017)

Publish date 14/04/2017 | 08:26 AM  | View count: 1625
Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 17/04/2017 đến ngày 22/4/2017)

Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 10/04/2017 đến ngày 15/4/2017)

Publish date 07/04/2017 | 01:49 AM  | View count: 1360
Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 10/04/2017 đến ngày 15/4/2017)

Lịch công tác tuần 14 (từ ngày 03/04/2017 đến ngày 08/4/2017)

Publish date 31/03/2017 | 11:24 PM  | View count: 1572
Lịch công tác tuần 14 (từ ngày 03/04/2017 đến ngày 08/4/2017)

Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 27/3/2017 đến ngày 01/4/2017)

Publish date 24/03/2017 | 11:23 PM  | View count: 371
Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 27/3/2017 đến ngày 01/4/2017)

Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 20/3/2017 đến ngày 25/3/2017)

Publish date 17/03/2017 | 11:17 PM  | View count: 303
Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 20/3/2017 đến ngày 25/3/2017)

Lịch công tác tuần 11 từ ngày 13/03 đến ngày 18/03/2017

Publish date 10/03/2017 | 01:45 PM  | View count: 1870
Lịch công tác tuần 11

Lịch công tác tuần 10 từ ngày 06/03 đến ngày 11/03/2017

Publish date 03/03/2017 | 01:42 PM  | View count: 766
Lịch công tác tuần 10

Lịch công tác tuần 8 từ ngày 20/02 đến ngày 25/02/2017

Publish date 17/02/2017 | 01:40 PM  | View count: 326
Lịch công tác tuần 8

Lịch công tác tuần 7 từ ngày 13/02 đến ngày 18/02/2017

Publish date 10/02/2017 | 01:38 PM  | View count: 320
Lịch công tác tuần 7

Lịch công tác tuần 6 từ ngày 06/02 đến ngày 11/02/2017

Publish date 03/02/2017 | 01:37 PM  | View count: 270
Lịch công tác tuần 6

Lịch công tác tuần 4,5 từ ngày 23/01 đến ngày 04/02/2017

Publish date 20/01/2017 | 01:35 PM  | View count: 268
Lịch công tác tuần 4,5

Lịch công tác tuần 3 từ ngày 16/01 đến ngày 21/01/2017

Publish date 13/01/2017 | 01:33 PM  | View count: 246
Lịch công tác tuần 3

Lịch công tác tuần 2 từ ngày 09/01 đến ngày 14/01/2017

Publish date 06/01/2017 | 01:20 PM  | View count: 181
Lịch công tác tuần