lịch công tác của lãnh đạo

Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017)

Publish date 13/10/2017 | 10:13 PM  | View count: 135
Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017)

Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)

Publish date 06/10/2017 | 10:11 PM  | View count: 56
Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)

Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017)

Publish date 29/09/2017 | 10:10 PM  | View count: 51
Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017)

Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 30/9/2017)

Publish date 22/09/2017 | 10:09 PM  | View count: 14
Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 30/9/2017)

Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 23/9/2017)

Publish date 15/09/2017 | 10:06 PM  | View count: 14
Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 23/9/2017)

Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017)

Publish date 08/09/2017 | 10:04 PM  | View count: 24
Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017)

Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 04/9/2017 đến ngày 09/9/2017)

Publish date 01/09/2017 | 10:02 PM  | View count: 20
Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 04/9/2017 đến ngày 09/9/2017)

Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 02/9/2017)

Publish date 25/08/2017 | 09:54 PM  | View count: 20
Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 02/9/2017)

Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017)

Publish date 18/08/2017 | 05:00 PM  | View count: 453
Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017)

Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 14/8/2017 đến ngày 19/8/2017)

Publish date 11/08/2017 | 05:30 PM  | View count: 110
Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 14/8/2017 đến ngày 19/8/2017)

Lịch công tác tuần 32 (từ ngày 07/8/2017 đến ngày 12/8/2017)

Publish date 04/08/2017 | 04:30 PM  | View count: 110
Lịch công tác tuần 32 (từ ngày 07/8/2017 đến ngày 12/8/2017)

Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 31/7/2017 đến ngày 05/8/2017)

Publish date 28/07/2017 | 12:26 AM  | View count: 553
Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 31/7/2017 đến ngày 05/8/2017)

Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 24/7/2017 đến ngày 29/7/2017)

Publish date 21/07/2017 | 12:24 AM  | View count: 268
Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 24/7/2017 đến ngày 29/7/2017)

Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 17/7/2017 đến ngày 22/7/2017)

Publish date 14/07/2017 | 12:23 AM  | View count: 249
Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 17/7/2017 đến ngày 22/7/2017)

Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017)

Publish date 07/07/2017 | 12:14 AM  | View count: 89
Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017)

Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 31/6/2017 đến ngày 04/7/2017)

Publish date 30/06/2017 | 04:32 AM  | View count: 412
Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 31/6/2017 đến ngày 04/7/2017)

Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017)

Publish date 23/06/2017 | 04:31 AM  | View count: 398
Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017)

Lịch công tác tuần 25 (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)

Publish date 16/06/2017 | 04:30 AM  | View count: 356
Lịch công tác tuần 25 (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)

Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017)

Publish date 09/06/2017 | 04:27 AM  | View count: 159
Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017)

Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017)

Publish date 02/06/2017 | 09:00 AM  | View count: 2043
Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017)