lịch công tác của lãnh đạo

Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 31/7/2017 đến ngày 05/8/2017)

Publish date 28/07/2017 | 12:26 AM  | View count: 363
Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 31/7/2017 đến ngày 05/8/2017)

Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 24/7/2017 đến ngày 29/7/2017)

Publish date 21/07/2017 | 12:24 AM  | View count: 170
Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 24/7/2017 đến ngày 29/7/2017)

Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 17/7/2017 đến ngày 22/7/2017)

Publish date 14/07/2017 | 12:23 AM  | View count: 151
Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 17/7/2017 đến ngày 22/7/2017)

Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017)

Publish date 07/07/2017 | 12:14 AM  | View count: 50
Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017)

Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 31/6/2017 đến ngày 04/7/2017)

Publish date 30/06/2017 | 04:32 AM  | View count: 337
Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 31/6/2017 đến ngày 04/7/2017)

Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017)

Publish date 23/06/2017 | 04:31 AM  | View count: 330
Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017)

Lịch công tác tuần 25 (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)

Publish date 16/06/2017 | 04:30 AM  | View count: 284
Lịch công tác tuần 25 (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)

Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017)

Publish date 09/06/2017 | 04:27 AM  | View count: 116
Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017)

Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017)

Publish date 02/06/2017 | 09:00 AM  | View count: 1962
Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017)

Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 28/5/2017 đến ngày 03/6/2017)

Publish date 26/05/2017 | 01:42 AM  | View count: 1129
Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 28/5/2017 đến ngày 03/6/2017)

Lịch công tác tuần 21 (từ ngày 22/5/2017 đến ngày 27/5/2017)

Publish date 19/05/2017 | 01:40 AM  | View count: 858
Lịch công tác tuần 21 (từ ngày 22/5/2017 đến ngày 27/5/2017)

Lịch công tác tuần 20 (từ ngày 15/5/2017 đến ngày 20/5/2017)

Publish date 12/05/2017 | 07:44 AM  | View count: 1105
Lịch công tác tuần 20 (từ ngày 15/5/2017 đến ngày 20/5/2017)

Lịch công tác tuần 19 (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 13/5/2017)

Publish date 05/05/2017 | 03:37 AM  | View count: 948
Lịch công tác tuần 19 (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 13/5/2017)

Lịch công tác tuần 18 (từ ngày 01/5/2017 đến ngày 06/5/2017)

Publish date 28/04/2017 | 10:03 PM  | View count: 1045
Lịch công tác tuần 18 (từ ngày 01/5/2017 đến ngày 06/5/2017)

Lịch công tác tuần 17 (từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/4/2017)

Publish date 22/04/2017 | 06:31 AM  | View count: 1318
Lịch công tác tuần 17 (từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/4/2017)

Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 17/04/2017 đến ngày 22/4/2017)

Publish date 14/04/2017 | 08:26 AM  | View count: 1983
Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 17/04/2017 đến ngày 22/4/2017)

Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 10/04/2017 đến ngày 15/4/2017)

Publish date 07/04/2017 | 01:49 AM  | View count: 1627
Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 10/04/2017 đến ngày 15/4/2017)

Lịch công tác tuần 14 (từ ngày 03/04/2017 đến ngày 08/4/2017)

Publish date 31/03/2017 | 11:24 PM  | View count: 2005
Lịch công tác tuần 14 (từ ngày 03/04/2017 đến ngày 08/4/2017)

Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 27/3/2017 đến ngày 01/4/2017)

Publish date 24/03/2017 | 11:23 PM  | View count: 563
Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 27/3/2017 đến ngày 01/4/2017)

Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 20/3/2017 đến ngày 25/3/2017)

Publish date 17/03/2017 | 11:17 PM  | View count: 423
Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 20/3/2017 đến ngày 25/3/2017)