lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 11 và 12 năm 2017

Publish date 01/11/2017 | 08:00 AM  | View count: 90
Lịch tiếp công dân tháng 11 và 12 năm 2017

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND quận Đống Đa năm 2017

Publish date 06/10/2017 | 11:45 PM  | View count: 216
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND quận Đống Đa năm 2017

Lịch tiếp công dân tháng 10/2017

Publish date 06/10/2017 | 11:23 PM  | View count: 350
Lịch tiếp công dân tháng 10/2017