lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2018 (điều chỉnh)

Publish date 18/05/2018 | 03:38  | Lượt xem: 70
Ngày 08/5/2018, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 156/TB-UBND về việc điều chỉnh Lịch tiếp công dân Tháng 05/2018

Lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2018

Publish date 10/05/2018 | 11:15  | Lượt xem: 73
Lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2018

Publish date 30/03/2018 | 10:30  | Lượt xem: 79
Lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2018

Lịch tiếp công dân quý II/2018 của Đại biểu HĐND quận Đống Đa

Publish date 30/03/2018 | 08:30  | Lượt xem: 90
Lịch tiếp công dân quý II/2018 của Đại biểu HĐND quận Đống Đa

Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2018

Publish date 28/02/2018 | 10:00  | Lượt xem: 59
Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2018

Publish date 29/01/2018 | 06:00  | Lượt xem: 39
Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2018

Publish date 29/12/2017 | 06:00  | Lượt xem: 28
Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2018

Lịch tiếp công dân quý I/2018 của Đại biểu HĐND quận Đống Đa

Publish date 21/12/2017 | 03:30  | Lượt xem: 29
Lịch tiếp công dân quý I/2018 của Đại biểu HĐND quận Đống Đa

Lịch tiếp công dân tháng 11 và 12 năm 2017

Publish date 01/11/2017 | 08:00  | Lượt xem: 24
Lịch tiếp công dân tháng 11 và 12 năm 2017

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND quận Đống Đa năm 2017

Publish date 06/10/2017 | 11:45  | Lượt xem: 40
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND quận Đống Đa năm 2017

Lịch tiếp công dân tháng 10/2017

Publish date 06/10/2017 | 11:23  | Lượt xem: 37
Lịch tiếp công dân tháng 10/2017