lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân Tháng 05/2019

Publish date 26/04/2019 | 04:30  | Lượt xem: 34
Lịch tiếp công dân Tháng 05/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 04/2019

Publish date 28/03/2019 | 10:30  | Lượt xem: 64
Lịch tiếp công dân Tháng 04/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 03/2019

Publish date 26/02/2019 | 10:41  | Lượt xem: 70
Lịch tiếp công dân Tháng 03/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 02/2019

Publish date 29/01/2019 | 01:30  | Lượt xem: 95
Lịch tiếp công dân Tháng 02/2019

Lịch tiếp công dân quý I/2019 của đại biểu HĐND Quận Đống Đa

Publish date 28/12/2018 | 06:30  | Lượt xem: 300
Lịch tiếp công dân quý I/2019 của đại biểu HĐND Quận Đống Đa

Lịch tiếp công dân Tháng 01/2019

Publish date 28/12/2018 | 06:30  | Lượt xem: 216
Lịch tiếp công dân Tháng 01/2019

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2018

Publish date 06/12/2018 | 11:30  | Lượt xem: 57
Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2018

Publish date 31/10/2018 | 06:30  | Lượt xem: 89
Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2018

Lịch tiếp công dân quý IV/2018 của đại biểu HĐN Thành phố Hà Nội

Publish date 02/10/2018 | 10:30  | Lượt xem: 149
Lịch tiếp công dân quý IV/2018 của đại biểu HĐN Thành phố Hà Nội

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018

Publish date 24/09/2018 | 05:30  | Lượt xem: 136
Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 09 năm 2018

Publish date 31/08/2018 | 05:30  | Lượt xem: 202
Lịch tiếp công dân tháng 09 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 08 năm 2018

Publish date 30/07/2018 | 02:00  | Lượt xem: 269
Lịch tiếp công dân tháng 08 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 07 năm 2018 (điều chỉnh)

Publish date 26/07/2018 | 06:30  | Lượt xem: 253
Lịch tiếp công dân tháng 07 năm 2018 (điều chỉnh)

Lịch tiếp công dân tháng 07 năm 2018

Publish date 29/06/2018 | 08:00  | Lượt xem: 216
Lịch tiếp công dân tháng 07 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 06 năm 2018

Publish date 30/05/2018 | 09:30  | Lượt xem: 173
Lịch tiếp công dân tháng 06 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2018 (điều chỉnh)

Publish date 18/05/2018 | 03:38  | Lượt xem: 202
Ngày 08/5/2018, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 156/TB-UBND về việc điều chỉnh Lịch tiếp công dân Tháng 05/2018

Lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2018

Publish date 10/05/2018 | 11:15  | Lượt xem: 188
Lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2018

Publish date 30/03/2018 | 10:30  | Lượt xem: 299
Lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2018

Lịch tiếp công dân quý II/2018 của Đại biểu HĐND quận Đống Đa

Publish date 30/03/2018 | 08:30  | Lượt xem: 309
Lịch tiếp công dân quý II/2018 của Đại biểu HĐND quận Đống Đa

Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2018

Publish date 28/02/2018 | 10:00  | Lượt xem: 348
Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2018