Thông tin người phát ngôn

 

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

Đồng chí   : Võ Nguyên Phong

Chức vụ    : Chủ tịch UBND Quận Đống Đa

Điện thoại : 0903 422 832

Email        : vonguyenphong_dongda@hanoi.gov.vn